Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"I øjeblikket er kemoterapi den eneste behandlingsmulighed for tidlige stadier af TNBC, og mens det virker godt for nogle patienter, er det almindeligt med tilbagefald og resistens mod kemoterapien,” siger hovedforfatter og direktør for Fondazione Michelangelo, Luca Gianni.

Kombinationsbehandling forbedrer ikke patologisk komplet responsrate hos brystkræftpatienter

SABCS: Neoadjuverende behandling med kemoterapi og atezolizumab forbedrer ikke den patologiske komplette responsrate hos patienter med triple-negativ brystræft.

Det viser foreløbige resultater fra NeoTRIPaPDL1-studiet, som torsdag blev præsenteret på SABCS.

”TNBC (triple-negativ brystkræft, red.) er en aggressiv undertype af brystkræft med høj risiko for tilbagefald. I øjeblikket er kemoterapi den eneste behandlingsmulighed for tidlige stadier af TNBC, og mens det virker godt for nogle patienter, er det almindeligt med tilbagefald og resistens mod kemoterapien,” siger hovedforfatter og direktør for Fondazione Michelangelo, Luca Gianni, der præsenterede (Abstrakt GS3-04) resultaterne på SABCS.

Patienter med TNBC er ikke følsomme over for antihormon eller anti-HER2-behandling, hvorfor de ofte må nøjes med kemoterapi og i nogle tilfælde neoadjuverende kemoterapi, f.eks. hvis der er spredning til lymfeknuderne eller knuden er større end to centimeter.

Men TNBC-tumorer er ofte infiltrerede af såkaldte tumorinfiltrerende lymfocytter, hvorfor forskerne har forsøgt sig med en neoadjuverende kombinationsbehandling bestående af kemoterapi og antistoffet atezolizumab.

”Hypotesen var, at en kombination af kemoterapi og immun-checkpoint-hæmmere kunne øge antitumor-immunresponsen,” siger Luca Gianni.

Insignifikant forbedring

Men de foreløbige resultater af studiet understøtter ikke hypotesen.

I studiet deltager 280 kvindelige patienter med TNBC, som blev tilfældigt inddelt i to behandlingsgrupper. Den ene gruppe modtog neoadjuverende kemoterapi plus atezolizumab i seks måneder, mens den anden gruppe kun modtog kemoterapi.

  • Atezolizumabgruppen havde en patologisk komplet responsrate på 43,5 procent mod 40,8 procent i kontrolgruppen, men forskellen er ikke statistisk signifikant.
  • Blandt patienter med et positivt PD-L1-udtryk opnåede 51,9 procent patologisk komplet respons i atezolizumabgruppen mod 48 procent i kontrolgruppen. Heller ikke her var forskellen signifikant.

”Det kan betyde, at det ikke giver en behandlingsmæssig effekt af at tilføje atezolizumab til neoadjuvant kemoterapi, eller det kan betyde, at eventuelle gavnlige effekter først kan ses på længere sigt,” udtaler Luca Gianni.

Den patologisk komplette respons siger noget om patienternes chance for overlevelse, men det er kun studiets sekundære endemål, og studiet kører videre med det primære endemål at fastslå femårs eventfri overlevelsesrater.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift