For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda sammen med kemo i 1. linje øger progressionsfri overlevelse

Keytruda sammen med kemoterapi forbedrer signifikant den progressionsfri overlevelse sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med trippel-negativ brystkræft, hvis tumorer udtrykte PD-L1 (CPS ≥10).

Ifølge MSD har selskabets Fase III-KEYNOTE-355-studie, der undersøger anti-PD-1-behandlingen Keytruda i kombination med kemoterapi, signifikant opfyldt et af studiets to primære endepunkter: Nemlig målet for progressionsfri overlevelse blandt patienter med trippel-negativ brystkræft og hvis tumorer udtrykker PD-L1 (kombineret  positive Score [CPS] ≥10).

Selvom målrettede behandlingsformer har været til gavn for en række brystkræftpatienter, så har det faktum, at det at trippel-negativ brystkræft hverken er drevet af hormonerne østrogen eller progesteron eller af HER2-proteinet, gjort det særlig vanskeligt at behandle denne form for brystkræft.

MSDs udtalelser kommer efter, at en interimsanalyse udført af et uafhængigt Data Monitoring Committee (DMC), påviste, at førstelinjebehandling med Keytruda i kombination med kemoterapierne (nab-paclitaxel, paclitaxel eller gemcitabin / carboplatin) viste en statistisk signifikant og klinisk meningsfulde forbedring. Baseret på DMC's anbefaling vil forsøget derfor ifølge MSD fortsætte uden ændringer for at evaluere det andet primære endpoint, nemlig samlet overlevelse.

"Tripple-negativ brystkræft er en aggressiv cancersygdom. Det er meget opmuntrende, at Keytruda i kombination med kemoterapi nu har vist positive resultater både som en førstelinjebehandling i et metastatisk setup som i dette forsøg, og som neoadjuvant terapi i Keynote-522-forsøget, " udtaler Dr. Roger M. Perimutter, formand for Merck Research Laboratories og fortsætter.

"Vi ser frem til at dele vores fund med det medicinske samfund på en kommende kongres samt drøfte resultater med FDA og andre regulerende myndigheder."

Keytrudas kliniske udviklingsprogram for brystkræft omfatter flere interne og eksterne samarbejdstudier. Ud over Keynote-355 i forhold til tripple-negativ-brystkræft inkluderer de igangværende undersøgelser også Keynote-242 og Keynote-522.

Sikkerhedsprofilen for Keytruda i forsøget var ifølge Merck i overensstemmelse med den, der blev observeret i tidligere rapporterede studier; ingen nye sikkerhedssignaler blev identificeret.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift