Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda viser god effekt mod metastatisk triple-negativ brystkræft

Keytruda (pembrolizumab) plus kemoterapi øger progressionsfri overlevelse hos kvinder med lokal-tilbagevendende eller metastatisk triple-negativ brystkræft, viser fase III-studiet Keynote-355. 

Immunterapi har generelt vist lovende resultater, når det gælder behandling af triple-negativ brystkræft med et vist udtryk af PD-L1. Tidligere i år blev atezolizumab godkendt til behandling af triple-negativ brystkræft sammen med kemoterapi, og med resultaterne fra Keynote 355 kan der være grundlag for, at også pembrolizumab kan anvendes i denne setting, da både studiedesign og resultater minder om atezolizumab-studierne. 

Resultaterne fra fase III-studiet, Keynote 355, blev fremlagt på det virtuelle ASCO 2020 (abstrakt #1000), og de viste, at pembrolizumab sammen med kemoterapi øger progressionsfri overlevelse signifikant sammenlignet med placebo og kemoterapi. 

På Post-ASCO-konferencen, afholdt af SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger) og Onkologisk Tidsskrift, udtaler professor Anders Bonde Jensen om studiet:

”Studiet bekræfter, at immunterapi har en plads i behandlingen af triple-negativ brystkræft. Hvor skillelinjen så rent faktisk skal gå i forhold til, hvor udtalt PD-L1-positivitet der skal være, før patienterne har tilstrækkelig effekt til at opveje bivirkningerne ved behandlingen, det er nok uafklaret,” siger Anders Bonde Jensen, professor i onkologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

Betydelig progressionsfri overlevelse

De 847 kvinder, der deltog i studiet, var ubehandlede og havde triple-negativ brystkræft, der ikke kunne fjernes med kirurgi. Forskerne randomiserede kvinderne 2:1 til at blive behandlet enten med pembrolizumab plus forskellige former for kemoterapi eller også placebo plus kemoterapi. 

I analysen stratificerede forskerne blandt andet kvinderne efter PD-L1-status (CPS-score), og resultatet indikerede, at effekten ved pembrolizumab synes stigende desto højere CPS-score patienterne havde.

Resultatet af undersøgelsen viste desuden, at:

  • pembrolizumab forlængede den progressionsfrie overlevelse signifikant hos forsøgsdeltagerne med en CPS-score på over 10. Den mediane progressionsfrie overlevelse hos patienter i behandling med pembrolizumab var 9,7 måneder sammenholdt med 5,6 måneder i placebogruppen
  • For patienter med CPS over 1 var resultatet ikke signifikant, men den progressionsfrie overlevelse i pembrolizumabgruppen nåede alligevel op på 7,6 måneder sammenholdt med 5,6 måneder i placebogruppen.

Studiet indsamler fortsat data på den samlede overlevelse, og dette endepunkt er for usikkert at konkludere noget om indtil videre. 

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift