Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Enhertu i hastig evaluering mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop givet tilladelse til hastig evaluering af Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som monoterapi mod metastatisk eller inoperabel HER2-positiv brystkræft.

EMA giver tilladelse til en hurtigere vurdering af produkter, der forventes at være af stor interesse for folkesundheden og behandlingsmæssig innovation. Tilladelsen kan reducere review-tiden markant. 

Trastuzumanb deruxtecan (T-DXd) er allerede godkendt som monoterapi til denne patientgruppe i Japan og USA. 

Betydelig respons og lang progressionsfri overlevelse

Tilladelsen er baseret på  resultater fra fase II-studiet, DESTINY-Breast01, udgivet i The New England Journal of Medicine, med trastuzumab deruxtecan som monoterapi mod HER2-positiv metastatisk brystkræft.

Studiets resultater viste, at den samlede responsrate hos de 184 patienter, der modtog dosis, var 60,9 procent, hvoraf: 

  • Seks procent opnåede komplet respons (CR).
  • 54,9 procent opnåede delvis respons (PR).
  • Den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse var samtidig 16,4 måneder.

De fleste patienter har følsomhed over for T-DXd

I forbindelse med kongressen San Antonio Breast Cancer Symposium i 2019 udtalte én af de hovedansvarlige forskere for studiet: 

”Begge effektivitetsmål er væsentligt højere end dem, der er set i nogen anden undersøgelse af patienter med forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft,” siger Ian Krop, læge og ph.d.. Han er afdelingsleder ved Dana-Farber Cancer Institute, USA.

Sygdomskontrolraten hos de 184 patienter var 97 procent. 

”Dette antyder, at langt de fleste kræftformer i denne patientgruppe ser ud til at have mindst en vis følsomhed over for dette middel,” udtaler Ian Krop og fortsætter:  

"I overensstemmelse med dette forekom den objektive responsrate på T-DXd stort set uafhængig af tumorhormonreceptorstatus, forudgående eksponering for pertuzumab og tidligere historik med hjernemetastaser."

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift