Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brystonkologer glædes over T-DM1-godkendelse

Jeanette Dupont Jensen

Jeanette Dupont Jensen

Medicinrådet anbefaler trastuzumab emtansin (T-DM1) til de cirka 40-50 procent af patienter med HER2+ tidlig brystkræft, som ikke har opnået komplet respons på den neoadjuverende behandling.

Denne gruppe af patienter er i høj risiko for at få tilbagefald, og her er muligheden for T-DM1-behandling et nyt håb. Fra brystonkologernes side er der begejstring at spore: 

”Det er gode data, og vi brystonkologer har håbet på, at midlet blev godkendt i medicinerrådet,” siger Jeanette Dupont Jensen, overlæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital. Hun er medlem af fagudvalget, der har evalueret evidensen bag T-DM1.

T-DM1 er et konjungeret antistofpræparat koblet med kemoterapi, som bliver ’båret’ sammen med antistofferne direkte til kræftcellerne. 

”Det gør behandlingen meget målrettet og effektiv,” siger Jeanette Dupont Jensen.

Halverer tilbagefald

Effekten ses især med hensyn til forebyggelse af tilbagefald. 

”T-DM1 halverer risiko for tilbagefald for denne patientgruppe. Hvis HER2-positive brystkræftpatienter får tilbagefald, er der stor risiko for, at det bliver uhelbredeligt,” siger Jeanette Dupont Jensen.

baggrunden for anbefalingen skriver fagudvalget:

”T-DM1 har en stor merværdi for det vigtige effektmål IDFS [invasive disease free survival, red.]. Rådet vurderer, at der er usikkerheder forbundet med data, og at der dermed også er usikkerhed om effektstørrelsen, men vurderer, at der er grund til at tro, at lægemidlet har en merværdi, da IDFS-kurverne adskiller sig tidligt og holder sig adskilt. Denne vurdering er baseret på data fra et tidligere studie af adjuverende behandling til patienter med HER-2+ sygdom, hvor effekten efter to-års opfølgning var bibeholdt ved både otte og 11 år.”

Nogle endepunkter og lav evidens tæller ned

På nogle endepunkter har T-DM1 dog ikke klaret sig ligeså godt som forløberen trastuzumab og fagudvalget skriver: 

”T-DM1 har en negativ værdi vedrørende bivirkninger, hvilket trækker ned i den samlede kategori, da det vil betyde, at potentielt raske patienter udsættes for ekstra bivirkninger.”

”Fordi T-DM1 mindsker risikoen for tilbagefald, vurderer vi, at T-DM1 er et bedre lægemiddel til patienterne end trastuzumab [også mht. bivirkninger].”

Stadig pengene værd

Når det hele sammenholdes, bliver begejstringen i konklusionen mere afmålt:

”Vi anbefaler T-DM1, fordi det samlet set har lille merværdi. Det betyder, at det er lidt bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.”

Faggruppen har dog et forbehold, nemlig at kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af T-DM1 med trastuzumab, er lav.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift