Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

T-DM1 får prominent plads i Medicinrådets nye anbefalinger mod HER2+ brystkræft

Medicinrådet opdaterer deres lægemiddelrekommandation til HER2-positiv brystkræft og tilføjer trastuzumab emtansin (T-DM1) som standardbehandling, når der ikke er opnået komplet respons på neoadjuverende behandling.

RADS’ baggrundsnotat for anti-HER2 behandling af brystkræft ligger til grund for det meste i den nye lægemiddelrekommandation, bortset fra anbefalingerne vedrørende lægemiddelvalg ved neoadjuverende, adjuverende og metastatisk sygdom i førstelinjebehandling.

Men i RADS’ baggrundsnotatet skelnes der ikke mellem, om patienterne opnår komplet respons på neoadjuverende behandling eller ej.

Det nuancerer Medicinrådet i den nye lægemiddelrekommandation, da T-DM1 har vist sig at være et bedre valg, når der ikke er opnået komplet respons. T-DM1 vil for størstedelen af disse patienter erstatte den adjuverende trastuzumab.

Anbefaling vakte begejstring Medicinrådet anbefalede allerede i juni 2020 – til onkologernes begejstring – at T-DM1 bliver førstevalg til patienter, som ikke har opnået komplet respons på neoadjuverende behandling.

Det er en patientgruppe, som er i høj risiko for at få tilbagefald, og her står muligheden for T-DM1-behandling som et nyt håb. I juli udtalte overlæge Jeanette Dupont Jensen om T-DM1 til Onkologisk Tidsskrift:

”[…] Vi brystonkologer har håbet på, at midlet blev godkendt i medicinerrådet,” siger Jeanette Dupont Jensen, overlæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital. Hun er medlem af fagudvalget, der har evalueret evidensen bag T-DM1.

”T-DM1 halverer risiko for tilbagefald for denne patientgruppe. Hvis HER2-positive brystkræftpatienter får tilbagefald, er der stor risiko for, at det bliver uhelbredeligt,” siger Jeanette Dupont Jensen.

T-DM1 er et konjungeret antistofpræparat koblet med kemoterapi, som bliver ’båret’ sammen med antistofferne direkte til kræftcellerne.

”Det gør behandlingen meget målrettet og effektiv,” siger Jeanette Dupont Jensen.

T-DM1 anbefales stadig som førstevalg i 2.linje mod metastatisk HER2+ brystkræft, når patienten er i anden og samtidig parenteral antineoplastisk behandling, som der også er angivet i RADS-notatet. Ligesådan anbefales lægemidlet som førstevalg, hvis HER2-brystkræftpatienten har metastatisk sygdom treatment beyond progression, og hvis patienten ikke tidligere er blevet behandlet med T-DM1.

For de patienter, som opnår komplet respons på neoadjuverende behandling, vil trastuzumab fortsat være førstevalg.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift