Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios-kombi øger overlevelse ved HR+ HER2 metastatisk brystkræft

ESMO: Når Verzenios (abemaciclib) kombineres med tamoxifen giver det en signifikant forbedring af samlet overlevelse ved HR+ HER2 metastatisk brystkræft, der har været stærkt forbehandlet, end når abemaciclib står alene, viser den endelige analyse af fase II-studiet nextMONARCH. 

Resultatet fra den 24 måneder lange opfølgning på samlet overlevelse blev lørdag fremlagt (Abstrakt 273O) på årets virtuelle ESMO-kongres, som en del af brystkræftsessionen ’Proffered Paper - Breast cancer, metastatic 1’.

De primære endepunkter progressionsfri overlevelse og objektiv responsrate var efter 24 måneder i overensstemmelse med de første resultater fra nextMONARCH uden nogen signifikant forskel. Heller ingen nye safety-resultater blev observeret.

Median samlet overlevelse var 24,2 måneder i kombinations-armen sammenlignet med 20,8 måneder i abemaciclib (150mg) og 17,0 måneder i abemaciclib (200mg)

Almindelige behandlingsbivirkninger (TEAE'er) på tværs af alle abemaciclib-arme hos ≥25 procent af patienterne inkluderede diarré (61,1 procent), neutropeni (49,6 procent), anæmi (40,6 procent), kvalme (36,3 procent), leukopeni (30,8 procent) , træthed (29,9 procent) og mavesmerter (27,4 procent)

Median opfølgning var 27,2 måneder og på tidspunktet for dataafbrydelse (28. juni 2019) var 12 af de 234 tilmeldte patienter stadig i gang med behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift