Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Visse postmenopausale kvinder med brystkræft har ingen effekt af kemo

SABCS; Ved tidlig brystkræft gavner kemoterapi efter operation ikke kvinder i overgangsalderen, som i forvejen er i lav risiko for tilbagefald, konkluderer fase III-studie. Det er i tråd med dansk praksis.

Konklusionen beror på en 5,1 års opfølgningsdata fra studiet RxPONDER (abstrakt GS3-00) præsenteret på årets San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). Resultaterne viste dog også, at præmenopausale kvinder, der fik kemoterapi, havde forbedret invasiv sygdomsfri overlevelse (IDFS), samt en tidlig indikation på forbedret samlet overlevelse (OS). Kvinderne i studiet havde en recidivscore på 25 eller derunder.

Studiet havde som mål at afgøre, hvilke patienter med HR-positiv (HR+), HER2-negativ brystkræft og 1 til 3-positive aksillære lymfeknuder, der har gavn af kemoterapi, og hvilke patienter der sikkert kunne undvære kemoterapi og stadig opnå lignende resultater med endokrinbehandling alene.

”Indtil nu var der ingen data fra et stort randomiseret klinisk forsøg, der styrede denne beslutning,” udtalte læge Kevin Kalinsky, én af forfatterne til studiet og leder af Glenn Family Breast Center ved Winship Cancer Institute på Emory University, USA i en pressemeddelelse

”På tidspunktet for denne analyse viste vores data, at postmenopausale kvinder med HR-positiv, HER2-negativ brystkræft med 1 til 3 lymfeknuder og en tilbagefaldsscore på 25 eller lavere sikkert kan undvære at få adjuverende kemoterapi. På den anden side bør præmenopausale patienter med HR-positiv, HER2-negativ brystkræft med 1 til 3 knuder og en tilbagefaldsscore på 25 eller lavere, overveje adjuverende kemoterapi. Den invasive sygdomsfri overlevelsesrate blev forbedret med fem procent med kemoterapi i denne gruppe,” udtalte Kevin Kalinsky.

Betydelig forskel blandt præmenopausale kvinder

I studiet indgik 5.083 patienter med stadium 2-3 brystkræft, der involverede 1 til 3 lymfeknuder, og hvis væv havde en tilbagefaldsscore på 25 eller lavere. De blev randomiseret 1:1 til endokrinbehandling alene eller endokrinterapi plus kemoterapi. Resultatet viste ingen fordele ved kemoterapi og tilbagefaldsscore mellem 0-25 ved evaluering af hele patientpopulationen, inklusiv præmenopausale og postmenopausale kvinder.

Hos postmenopausale patienter med en tilbagefaldsscore på 25 eller lavere var der ingen forskel i den fem-årige iDFS mellem de kvinder, der fik kemoterapi, og de kvinder, der ikke gjorde (henholdsvis 91,6 procent vs. 91,9 procent). Hos præmenopausale patienter med en tilbagefaldsscore på 25 eller lavere var der dog en betydelig forskel. Ved fem år var iDFS 94,2 procent for gruppen, der fik kemoterapi, mod 89 procent for de kvinder, der ikke fik kemoterapi.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift