Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Christian Andreas Hvid præsenterede og diskuterede CONTESSA-resultaterne ved Onkologisk Tidsskrifts nylige post-SABCS webinar.

Kemopille forlænger PFS ved metastatisk HR+ brystkræft

SABCS: En behandling bestående af to kemopræparater på pilleform, det nye præparat tesetaxel plus en mindre dosis af det ældre capecitabin, forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med HER2-negativ, hormonreceptor-positiv (HR+) metastatisk brystkræft (MBC).

Det viser resultater fra fase III-studiet CONTESSA (abstrakt GS-04), der blev præsenteret på San Antonio Breast Cancer Symposium 2020 (SABCS). Christian Andreas Hvid, 1. reservelæge på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby, resultaterne fra CONTESSA for interessante. Han præsenterede og diskuterede resultater fra studiet ved Onkologisk Tdsskrifts post-SABCS konference d. 14. januar. 

”Der er tale om et nyt præparat i en velkendt lægemiddelgruppe, men med nye fordele, bl.a. at det kan tages oralt som tablet hver tredje uge. Det er meget nemmere for patienterne at få det administreret,” siger han. 

Det nye taxan-kemopræparat, tesetaxel, kan tages oralt som pille, og har en halveringstid i blodet på otte dage, hvilket muliggør dosering én gang hver tredje uge. Foruden at have positiv effekt på PFS, har den nye kemo-pille vist signifikant aktivitet i kemoterapi-resistente brystkræftcellelinjer, skriver medicinalfirmaet bag præparatet i en pressemeddelelse.

Joyce O'Shaughnessy, onkolog og formand ved Baylor-Sammons Cancer Center og medforfatter til CONTESSA, præsenterede data fra CONTESSA på SABCS. Hun vurderede, at tesetaxel plus en reduceret dosis capecitabin udgør en potentiel ny behandlingsmulighed til patienter med HR-positiv, HER2-negativ MBC. Der er dog nogle benspænd i studiedesignet, som gør det svært at vide sig helt sikker på fordelene ved det nye taxan-præparat, poienterede hun. Det erklærer Christian Andreas Hvid sig enig i. 

”Studiet er sat op som kombinationsbehandling (tesetaxal + capecitabin), og det gør det svært at vurdere, hvor bivirkningerne kommer fra, og hvor meget af effekten, der alene kommer fra tesetaxel. Jeg ville gerne have set et studie med tesetaxel direkte op mod capecitabin," siger han. 

Adskiller sig fra andre taxaner

CONTESSA inkluderede 685 patienter med HER2-negativ, HR+ MBC, som ikke tidligere havde modtaget mere end ét kemoterapiregime til behandling af fremskreden sygdom og en neoadjuvererende eller adjuverende taxan. De blev randomiseret 1:1 til enten tesetaxel plus en mindre dosis end standard af det ældre capecitabin, eller standarddosis capecitabin alene.

Resultaterne viste, at den gennemsnitlige PFS var 9,8 måneder for tesetaxel plus en reduceret dosis capecitabin, mens PFS var 6,9 måneder for capecitabin alene (Hazard Ratio, 0,716; P = 0,003). Den objektive responsrate blev øget i tesetaxel-armen (57% vs. 41%; P = 0,0002), ligesom det var tilfældet for den 24-ugers sygdomskontrolrate (67% vs. 50%; P mindre end 0,0001). De samlede overlevelsesdata (OS) er fortsat umodne. 

”Tesetaxel er en ny kemisk enhed, der i modsætning til de andre taxaner, paclitaxel og docetaxel, ikke strømmer ud af PGP-pumpen. Og som et resultat heraf har tesetaxel den unikke egenskab at være iboende oralt biotilgængelig. Det er også betydeligt mere opløseligt end de andre taxaner, og det har en meget længere halveringstid,” sagde Joyce O'Shaughnessy, da hun præsenterede studiet på SABCS 2020. Hendes præsentationsslides kan findes her.

Kombinationen af ​​tesetaxel og capecitabin havde en håndterbar bivirkningsprofil, som var i overensstemmelse med tidligere kliniske studier. Der forekom bivirkninger i grad 3 eller derover hos mindst fem procent af patienterne, herunder neutropeni (70,9 procent for tesetaxel plus capecitabin versus 8,3 procent for capecitabin alene), diarré (13,1 procent vs. 8,9 procent), hånd-fods syndrom (6,8 procent vs. 12,2 procent), febril neutropeni (13,1 procent vs. 1,2 procent), træthed (8,6 procent vs. 4,5 procent), hypokalæmi (8,6 procent vs. 2,7 procent), leukopeni (9,8 procent vs. 0,9 procent), og anæmi (8,0 procent vs. 2,4 procent).

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift