Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt antistof-konjugat viser lovende effekt mod triple-negativ brystkræft

Det nye antistof-konjugat, datopotamab deruxtecan (Dato-DXd), viser lovende responsrater mod tidligere behandlet triple-negativ metastatisk brystkræft

Samtidig ser behandlingen ud til at have få bivirkninger.

Det indikerer indledende resultater fra fase I-studiet, TROPION-PanTumor01, præsenteret på den europæiske brystkræftkongres ESMO Breast 2021 (abstrakt #LBA4).

Resultatet viser en foreløbig responsrate på 43 procent. 

”Det er en imponerende objektiv responsrate hos så tungt forbehandlede patienter med en aggressiv kræftform. Det ligner responsraten, vi har set fra et lignende antistoflægemiddel-konjugat sacituzumab govitecan,  men dato-DXd har i dette lille indledende forsøg en gunstig bivirkningsprofil,” siger Christina Bjerre, afdelingslæge på Afdeling for Kræftbehandling ved Rigshospitalet. 

Dato-DXd har samme kemokomponent som trastuzumab deruxtecan, som har vist markante resultater i behandlingen af HER2 positiv metastatisk brystkræft.  Antistofdelen af Dato-DXd retter sig dog mod TROP2 – en kræftdriver korreleret med ringere overlevelse og hastig tumorvækst. 

Dato-DXd har dermed samme target som sacituzumab govitecan, der har vist gode resultater i behandlingen af metastastisk triple negativ brystkræft, og som nu er godkendt til det amerikanske marked. 

Bivirkningsprofilen for dato-DXd ser dog i dette lille studie mere positiv ud, i hvert fald indtil videre, end sacituzumab govitecan. Bl.a. er ingen patienter gået ud af studiet på grund af bivirkninger endnu.

”Det ser rigtigt lovende ud. Måske dato-DXd har en mindre toksisk profil, men vi kan ikke afgøre det endnu,” siger Christina Bjerre.

Flere konkurrerende præparater

Selvom der allerede findes en TROP2-rettet behandling, er det godt nyt med udsigten til flere behandlingsmuligheder til denne patientgruppe, vurderer Christina Bjerre. 

”Tripel-negativ er en aggressiv kræftform, og vi mangler behandlinger. Der er situationer, hvor man har prøvet det bedste kemo- og immunterapi til rådighed, og alligevel står man med en patient, der har forværring af sygdommen,” siger Christina Bjerre.

Kemoterapi udgør fortsat hjørnestenen i behandlingen af triple-negativ brystkræft, mens immunterapi i kombination med kemoterapi kan anvendes til de ca. 40 procent af patienterne, hvis sygdom udtrykker PDL1. 

I TROPION-PanTumor01’s brystkræftkohorte indgik 24 patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft. Patienterne var forinden indtræden i studiet behandlet med taxan (83 procent), platinbaseret kemoterapi (50 procent), immunterapi (33 procent) og sacituzumab govitecan (8 procent).

Medianalderen for deltagerne var 57 år (interval 32-82 år), og 71 procent havde fået tre eller flere tidligere behandlingslinjer.

I studiet fortsatte de fleste patienter (75 procent, n=18) med at få dato-DXd helt ind til data cut-off. 25 procent (n=8) stoppede dog med deres behandling pga. sygdomsprogression.

Blandt de 21 patienter (6 mg / kg, n = 19; 8 mg / kg, n = 2), der kunne evalueres for respons, var den objektive responsrate 43 procent.

Dosisreduktioner på grund af bivirkninger fandt sted hos seks patienter (25 procent); ingen patienter ophørte behandlingen på grund af alvorlige bivirkninger. 

De mest almindelige bivirkninger (hhv alle grader og ≥ grad 3) var kvalme (63%, 0%), stomatitis (63%, 13%), træthed (42%, 4%) og opkastning (42%, 0%). Der var ingen tilfælde af grad  ≥3 diare eller neutropeni, ligesom der heller ikke blev set tilfælde af behandlingsrelateret  ILD (interstitiel lungesygdom) blev observeret.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.