Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ibrance føjet til fulvestrant forbedrer den samlede overlevelse på lang sigt

ASCO: Behandling med Ibrance (palbociclib) plus fulvestrant giver klinisk meningsfuld effekt på samlet overlevelse for patienter med HR+ HER2- fremskreden brystkræft.

Det viser seks-års opfølgningsdata fra PALOMA-3-studiet, som netop er blevet præsenteret på ASCO2021-konferencen. Patienterne i forsøget havde HR+ HER2- fremskreden brystkræft og fik behandling med palbociclib og fulvestrant, hvilket øgede den progressionsfri overlevelse (PFS) såvel som den samlede overlevelse (OS) sammenholdt med fulvestrant + placebo.

"Det er ikke det mest overraskende resultat, men det bekræfter os i, at den eksisterende praksis er sikker og effektiv og betryggende for patienterne,” siger Christina Bjerre, afdelingslæge på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. 

Resultaterne fra sidste opfølgning holder stadig vand, og det er godt nyt for behandlingen af HR+ HER2- fremskreden brystkræft. “Det var banebrydende, da PALOMA-3 leverede de første resultater,” udtaler Christina Bjerre.

“Og nu viser denne opfølgende analyse efter 73,3 måneder, at hazard ratio er stort set uændret, så effekten af behandlingen ikke aftager over tid, hvilket er glædeligt.”

PALOMA-studiet har ændret praksis for brystkræftbehandling, da de første analyser blev fremlagt, så man nu anvender CDK4/6-hæmmere i kombination med endokrin behandling som standardbehandling til fremskreden HR+HER2- brystkræft.

I PALOMA-3 indgik 521 patienter med HR+ HER2- sygdom som tidligere havde modtaget endokrin behandling eller kemoterapi for fremskreden brystkræft. To tredjedele modtog palbociclib + fulvestrant, og en tredjedel fik placebo + fulvestrant.

Opfølgning efter 44,8 måneder viste forbedret overlevelse i palbociclib-armen versus placebo-armen (median OS var 34,9 mod 28 måneder henholdsvist; hazard ratio 0,814 [95 procent CI; 0,644–1,029]; ensidet P=0,0429)."

Efter mere end seks års opfølgning kan man fortsat se mere end seks måneders forbedret overlevelse med en hazard ratio på 0,806 [95 procent CI; 0,654–0,994; ensidet nominal P=0,0221).

Efter fem år var 23,3 procent (95 procent CI; 18,7–28,2) af patienterne i palbociclib-armen i live og 16,8 procent (95 procent CI; 11,2–23,3) af patienterne var i live i placebo-armen. Forskerne fandt forbedret overlevelse i de fleste undergrupper, med undtagelse af dem, hvor patienterne havde vist sig at være endokrin-resistente eller tidligere havde fået kemobehandling for fremskreden brystkræft.

Der blev ikke observeret øget hyppighed af bivirkninger ved langtidsopfølgning.

Ibrance var den første CDK 4/6-hæmmer, der opnåede en markedsføringsgodkendelse og er godkendt i mere end 90 lande. Præparatet er indtil videre blevet ordineret til mere end 200.000 patienter verden over.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift