Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor metaanalyse afviser forbindelse mellem fertilitetsbehandling og brystkræft

Fertilitetsbehandling øger ikke risikoen for brystkræft. Det fastslår den hidtil største undersøgelse af området.

Studiet som er publiceret i Fertility and Sterility, repræsenterer den største metaanalyse til dato. I alt 1,8 mio. kvinder er blevet fulgt i gennemsnitligt 27 år, og forskerne har sammenlignet brystkræftforekomst blandt kvinder, der gennemgik fertilitetsbehandling, med forekomsten hos både aldersmatchede ikke-eksponerede kvinder i den generelle befolkning og ikke-eksponerede infertile kvinder.

Gennem årene har det været en bekymring, om fertilitetsbehandling kan stimulere østrogenfølsomme forstadier til brystkræftceller. Der er gennemført mere end 4.000 undersøgelser af emnet siden 1990, men resultaterne har været modstridende. I den nye metaanalyse har forskerne analyseret resultater fra de 20 stærkeste af undersøgelserne; ni retrospektive undersøgelser, fem case-kontrollerede studier, fem prospektive studier og en sammenlignende undersøgelse. Forskerne påpeger, at kvaliteten af ​​evidensen selv i disse top 20-studier er ”meget lav”, men understreger, at deres tilgang alligevel er den bedst mulige, fordi et randomiseret forsøg blandt kvinder, der søger hjælp til at få børn, vil være etisk udfordrende.

Analysen viser, at der ikke var nogen signifikant stigning i risikoen for brystkræft blandt kvinder, der blev behandlet med et lægemiddel til ovariestimulering. Der var dog betydelig heterogenitet mellem undersøgelsesresultaterne.

Der var heller ingen øget risiko, når analysen var begrænset til de otte undersøgelser, hvor kvinder blev behandlet med både gonadotropiner og clomifencitrat. Her var resultaterne dog også meget forskelligartede.

Forfatterne bemærker, at der i undersøgelsen ikke er skelnet mellem fysiologisk dosering til anovulation og suprafysiologisk dosering i in vitro-befrugtningscyklusser. Da de behandlede kvinder generelt var unge, faldt personerne i opfølgningsperioden desuden under den alder, hvor de ville være mest udsatte for brystkræft. Individuelle patientdata var heller ikke tilgængelige, men 14 undersøgelser justerede for faktorer som vægt, race, paritet, alder ved første fødsel og familiehistorie af brystkræft.

Ifølge forfatter på undersøgelsen, Sesh Sunkara fra King’s College i London, leverer studiet de nødvendige beviser til at berolige kvinder og par, der søger fertilitetsbehandling. Der er dog brug for yderligere langsigtede og detaljerede undersøgelser for at bekræfte resultaterne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift