Paradigmeskifte: Enhertu overgår Kadcyla i behandling af metastatisk brystkræft

Christina Bjerre

Christina Bjerre

ESMO: Behandling med Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) giver markant længere progressionsfri overlevelse end Kadcyla (trastuzumab emtansin, T-DM1) og baner vejen for et paradigmeskifte indenfor behandlingen af HER2-positiv metastatisk brystkræft. Det vurderer danske forskere.

Paradigmeskiftende resultater.

Sådan lød det fra ESMOs Præsident Solange Peters ved ESMO2021-kongressens top-præsentation.

Ordene er møntet på de nyeste resultater fra DESTINY-Breast03-studiet, der viser, at Enhertu som andenlinjebehandling giver en højsignifikant øgning af progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft sammenholdt med Kadcyla.

Der er også begejstring at spore hos Christina Bjerre, afdelingslæge på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet:

“Man når op på en øgning i progressionsfri overlevelse på halvandet år. Det er uhørt.”

Forskerne målte median PFS til 25,1 måneder ved andenlinjebehandling med trastuzumab emtansin (TDX-d) versus 7,2 måneder ved trastuzumab emtansin (T-DM1). PFS blev også vurderet af et blindet, uafhængigt centralt review, og her er median PFS endnu ikke nået ved T-DXd, mens den lå på 6,8 måneder for T-DM1.

Samlet overlevelse efter 12 måneder lå på 94,1 procent med T-DXd (95 procent CI, 90,3-96,4) mod 85,9 procent for T-DM1 (95% CI, 80.9-89.7) og trender mod en klar fordelagtig OS ved behandling med T-DXd.

“Med de tal ser det unægteligt ud til, at T-DXd vil erstatte T-DM1 som andenlinjebehandling for disse brystkræftpatienter,” siger Christina Bjerre.

Også Signe Borgquist, professor og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital er overbevist: “Det tyder på, at T-DXd har en plads endnu tidligere i behandlingsforløbet og kan rykkes frem i anden linje,” udtaler hun.

Resultaterne taler deres klare sprog, og det var da også en tydeligt rørt Javier Cortés, onkolog og ph.d. ved Vall d’Hebron Institute of Oncology i Barcelona, der præsenterede resultaterne på weekendens presidential-præsentation.

T-DXd gav uventet stigning i lungesygdom

I de tidligere DESTINY-studier fandt man uventet en markant højere risiko for interstitiel lungesygdom (ILD) ved T-DXd. Derfor var forskerne særligt opmærksomme på at kortlægge denne bivirkning, da T-DXd og T-DM1 på alle andre parametre har bivirkningsprofiler, der ligner hinanden.

10,9 procent i T-DXd-armen udviklede ILD (størstedelen af grad 1/2) mod 1,9 procent i T-DM1-armen. Der var dog ingen tilfælde af grad 4 eller 5 i nogen af de to arme. Der var heller ingen behandlingsrelaterede dødsfald i nogen af grupperne.

Yderligere studier i støbeskeen

Der er allerede nu planer om yderligere fremtidige studier af effekten af T-DXd. Her kan særligt nævnes DESTINY-Breast09, der undersøger T-DXd som førstelinjebehandling over for T-DXd + pertuzumab mod ubehandlet metastatisk brystkræft.

“Det skal også undersøges, om man kan give T-DM1 på den anden side af T-DXd i metastatisk situation, og kommende studier indenfor tidlig brystkræft bør endvidere undersøge effekten af T-DXd sammenlignet med TDM-1, som nu gives ved ikke opnået patologisk respons efter neoadjuverende behandling," siger Signe Borgquist.