Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metoprolol forbindes med størst reduktion i kardiovaskulær dødelighed hos brystkræftpatienter

SABCS: Betablokkeren metoprolol er forbundet med størst reduktion i risiko for kardiovaskulær-relateret dødelighed sammenlignet med betablokkerne carvedilol og atenolol hos ældre brystkræftpatienter. 

Det viser et studie præsenteret på dette års amerikanske brystkræft-kongres SABCS 2021 (Abstract P2-11-09), hvor forskere har sammenlignet indvirkningen af de tre forskellige betablokkere på kardiovaskulær-relateret dødelighed hos ældre brystkræftpatienter.

Her fremgår det, at betablokkeren metoprolol var forbundet med størst reduktion i risiko for kardiovaskulær-relateret dødelighed sammenlignet med betablokkerne carvedilol og atenolol. Fremtidige prospektive studier er dog nødvendige for at bekræfte resultaterne.

Brystkræftdødeligheden er faldet - og der er sket store fremskridt inden for diagnosticering og behandling af sygdommen. Kardiovaskulær sygdomsrelateret dødelighed er dog en voksende bekymring i forhold til brystkræft-patienterne. Den øgede risiko for kardiovaskulære sygdomme skyldes primært behandling med kemoterapi, især antracykliner, anti-HER2 lægemidler som trastuzumab og strålebehandling i tillæg til patienternes længere levetid.

Betablokkere er i tidligere studier undersøgt i forhold til at mindske de kardiovaskulære komplikationer forbundet med brystkræft-behandlinger generelt – men de forskellige betablokkere er endnu ikke blevet sammenlignet i forhold til deres indvirkning på kardiovaskulære dødsfald blandt brystkræftpatienter. Formålet med studiet har derfor været at sammenligne effekten af almindeligt anvendte betablokkere (metoprolol, carvedilol og atenolol) i forhold til den kardivaskulære dødelighed blandt ældre patienter med brystkræft.

Epidemiologisk overvågning

Studiet er et retrospektivt kohortestudie med udgangspunkt i epidemiologisk overvågning i perioden 2009-15. Patienter diagnosticeret med brystkræft som primær eller eneste cancer blev inkluderet i denne undersøgelse. Den primære behandling var betablokker monoterapi (metoprolol, carvedilol og atenolol) i mindst seks måneder før indeksdatoen. Kardiovaskulær-relateret dødelighed var resultatet og blev defineret som ’død på grund af hjertesygdomme´. Patienterne blev fulgt fra indeksdatoen indtil resultatet eller til ’dødsdato på grund af brystkræft, død på grund af andre årsager, seponering af indeks-beta-blokkeren, skift eller tilføjelse af andre beta-blokkere, eller ophør af undersøgelsesperioden’ (31. december 2015

Studie-kohorten omfattede 6.540 patienter, hvoraf 3.622 (55.4 procent) var metoprolol-brugere, 989 (15.1 procent) carvedilol-brugere og 1.929 (29,5 procent) atenolol-brugere. Gennemsnitsalderen var 77,9 år for metoprolol-brugere, 78,7 år for carvedilol-brugere og 76,8 år for atenolol-brugere. Et flertal af patienterne var hvide (86,8 procent), af ikke-spansktalende eller latinamerikansk etnicitet (95,1 procent), kvinder (99,2 procent), diagnosticeret i stadium 1 brystkræft (41,8 procent), af HR+/HER2- brystkræft subtype (62,8 procent), havde mellem 1 til 3 Charlson-komorbiditeter (50,6 procent) og havde ingen anden cancer efter diagnosen (87,8  procent). Der var 36 (1,9 procent) atenolol-brugere, 40 (4,0 procent) carvedilol-brugere og 70 (1,9 procent) metoprolol-brugere. Den gennemsnitlige tid til resultat var 528 dage hos metoprolol-brugere, 356 dage hos carvedilol-brugere og 411 dage hos atenolol-brugere. I den justerede model havde ældre patienter og dem med mere end tre Charlson-komorbiditeter en højere risiko for kardiovaskulær-relateret dødelighed. Metoprolol var forbundet med en 38 procent (justeret hazard ratio (aHR): 0,63, 95 procent CI: 0,41 til 0,96, p=0,03) reduceret risiko for CV-relateret dødelighed sammenlignet med carvedilol-brugere efter justering for kovariater. Der var ingen signifikant forskel i risikoen for kardiovaskulær-relateret dødelighed mellem atenolol- og carvedilol-brugere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift