Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodprøve kan komme til at erstatte mammografi

Norske forskere har fundet frem til en brystkræfttest, som de mener, er mere præcis og kan resultere i hurtigere diagnosticering end mammografi.

Forskerne har påvist, at østrogenreceptor-positiv brystkræft, som er en almindelig form for brystkræft, kan afsløres ved at påvise øget forekomst af oxideret kolesterol, som bidrager til, at kræftcellerne vokser og spreder sig. Forskerne har herefter udviklet en metode kaldet væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS), som kan gøre det muligt at finde den oxiderede kolesterol i selv meget små mængder blod.

Metoden indebærer blandt andet, at blodprøverne pumpes gennem ekstremt tynde rør med en indre diameter på ned til 5 mikrometer. Molekyler af forskellige størrelser bevæger sig med forskellig fart gennem prøveudstyret, og på den måde kan forskellige molekyler skilles fra hinanden.

 

Indtil videre er forskningen gennemført med kræftceller, som er dyrket i laboratorium. Der er stadig lang vej, inden metoden eventuelt kan blive brugt i klinisk praksis, blandt andet kliniske test med blodprøver fra kvinder med og uden brystkræft, understreger forskerne bag metoden.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift