Tukysa øger fortsat overlevelsen mod HER2+ brystkræft og hjernemetastaser

Behandling med tyrosinkinase-hæmmeren Tukysa (tucatinib) giver fortsat en øget overlevelse hos patienter med stabile hjernemetastaser og HER2-positiv brystkræft efter ca. 30 måneder.

Det fremgår af en eksplorativ analyse fra det stort anlagte HER2CLIMB-studie med 15,6 måneders yderligere opfølgning.

Analysen bekræfter, at patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft, der bliver behandlet for både stabile og aktive hjernemetastaser med tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin har højere samlet overlevelse end ved behandling med trastuzumab og capecitabin alene.

Efter en median opfølgning på 29,6 måneder viste tucatinib-armen en forbedret samlet overlevelse for patienter med hjernemetastaser på 9,1 måneder sammenlignet med trastuzumab og capecitabin alene (21,6 måneder versus 12,5 måneder, HR: 0,60; 95 procent CI: 0,44- 0,81). Den positive effekt gjaldt både for patienter med aktive og stabile hjernemetastaser.

Tilføjelsen af tucatinib til behandlingen af HER2-positiv metastatisk brystkræft viste fortsat en klinisk meningsfuld effekt for progressionsfri overlevelse (PFS) i centralnervesystemet, hvilket kom til udtryk i en forsinkelse af sygdomsprogression i hjernen. Således havde tucatinib-armen en øget PFS for aktive eller stabile hjernemetastaser på 5,7 måneder i forhold til trastuzumab og capecitabin alene (9,9 måneder mod 4,2 måneder, HR: 0,39, 95 procent CI: 0,27-0,56).

Bivirkningsprofil

Behandlingen med tucatinib havde dog også alvorlige bivirkninger hos 26 procent af patienterne. Hos to procent var bivirkningerne dødelige, heriblandt pludselig død, sepsis, dehydrering og kardiogent chok.

Opståede bivirkninger førte til afbrudt behandling for seks procent af patienterne, der modtog tucatinib, og 21 procent fik dosisnedsættelse grundet bivirkninger.

HER2CLIMB-studiet er et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet forsøg med henblik på godkendelse af behandling med tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin for patienter med lokalt fremskreden inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som tidligere har fået behandling med trastuzumab, pertuzumab og trastuzumabemtansin (T-DM1).