Begrænset effekt af hormonbehandling på DMFI ved lavrisiko brystkræft

Endokrin behandling har begrænser effekt på fjernmetastasefrit interval (DMFI) hos patienter med stadium I lavrisiko brystkræft, men medfører færre brystkræfthændelser. Det viser fase III-studiet MINDACT.

Formålet med MINDACT-studie, hvis resultater er publiceret i Annals of Oncology, var at evaluere overlevelsen hos ​​patienter med brystkræft, som ikke modtog nogen form for adjuverende systemisk behandling, og sammenligne deres resultater med dem for patienter med lignende karakteristika, som modtog endokrin behandling.

I baggrunden for studiet skriver forfatterne, at adjuverende systemisk behandling reducerer dødeligheden, men er forbundet med kort- og langsigtede toksiciteter. Derfor er det nødvendigt med omhyggelig udvælgelse af patienter, der sandsynligvis vil have gavn af adjuverende systemisk behandling.

I studiet blev patienter med ER-positive, HER2-negative, lymfeknude-negative tumorer ≤2 cm, som ikke modtog nogen adjuverende systemisk behandling, matchet 1:1 med patienter med lignende tumorkarakteristika, som blev behandlet med adjuverende endokrin behandling.

Signifikant færre brystkræfthændelser

Resultaterne viste, at DMFI-raterne efter otte år var 94,8 procent hos de 509 patienter, der ikke modtog nogen adjuverende systemisk behandling, og 97,3 procent hos de 509 matchede patienter, som kun modtog endokrin behandling, med en absolut forskel på 2,5 procent (HR 0,56). Der blev ikke set nogen statistisk signifikant forskel i otte-års samlet overlevelse, som var 95,4 procent hos patienter, der ikke fik adjuverende systemisk behandling, og 95,6 procent hos patienter, der kun fik endokrin behandling, med en absolut forskel på 0,2 procent (HR 0,86).

Kumulative forekomster af lokoregionalt tilbagefald og kontralateral brystkræft var 4,7 procent og 4,6 procent hos patienter, der ikke fik adjuverende systemisk behandling, mod 1,4 procent og 1,5 procent hos patienter, der kun fik endokrin behandling.

Forfatterne konkluderer, at hos patienter med stadium I lavrisiko brystkræft var effekten af ​​endokrin behandling på DMFI begrænset, men samlet set blev signifikant færre brystkræfthændelser observeret hos patienter, der fik endokrin behandling, efter den relativt korte opfølgning på otte flere år. Fordele og bivirkninger ved endokrin behandling bør diskuteres med alle patienter, selv dem med en meget lav risiko for fjernmetastaser, mener forskerne bag undersøgelsen.