Enhertu øger også overlevelsen ved 'HER2-low' metastatisk brystkræft

Det HER2-rettede antistofkonjugat Enhertu (trastuzumab deruxtecan) giver en signifikant bedre overlevelse end kemoterapi hos patienter med inoperabel og/eller metastatisk brystkræft med et lavt HER2-udtryk ('HER2-low').

Det viser de første resultater fra fase III-studiet DESTINY-Breast04.

DESTINY-Breast04 er et globalt, randomiseret, åbent fase III-studie, der evaluerer effektiviteten og sikkerheden af ​​Enhertu (5,4 mg/kg) over for lægens valg af kemoterapi (capecitabin, eribulin, gemcitabin, paclitaxel eller nab-paclitaxel) hos patienter med HR-positiv (480 patienter) eller HR-negativ (60 patienter) HER2-low inoperabel og/eller metastatisk brystkræft, som tidligere er blevet behandlet med en eller to kemoterapilinjer. Patienterne i studiet blev randomiseret 2:1 til at modtage enten Enhertu eller kemoterapi.

Opfyldte primært endepunkt

Resultaterne, som vil blive præsenteret på et kommende medicinsk møde, viser, at DESTINY-Breast04 opfyldte sit primære endepunkt, som var progressionsfri overlevelse (PFS) og demonstrerede overlegen PFS hos tidligere behandlede patienter med HR-positiv HER2-low metastatisk brystkræft sammenlignet med standard-kemoterapi. PFS var både forbedret hos patienter med negativ HR-status og hos patienter med positiv HR-status. Studiet opfyldte også de vigtigste sekundære endepunkter for samlet overlevelse (OS) hos patienter med HR-positiv sygdom og hos patienter uanset HR-status.

Sikkerhedsprofilen for Enhertu var i overensstemmelse med tidligere kliniske forsøg, uden at der blev identificeret nye sikkerhedsproblemer. Forekomsten af interstitiel lungesygdom (ILD) var i overensstemmelse med den, der er set i studier, hvor Enhertu blev evalueret i senere behandlingslinjer, med en lavere rate af grad 5 ILD.

Enhertu (5,4 mg/kg) er godkendt i mere end 40 lande til behandling af voksne patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har modtaget to eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer. Udover brystkræft evalueres effekt og sikkerhed ved Enhertu også i andre HER2-målrettede kræftformer, herunder mave-, lunge- og kolorektalkræft.