Adjuverende Verzenio påvirker ikke QoL negativt ved højrisiko HR+ tidlig brystkræft

Adjuverende Verzenio (abemaciclib) kombineret med endokrin terapi ser ikke ud til at påvirke kvinder med højrisiko tidlig brystkræfts livskvalitet mere negativt end behandling med endokrin terapi alene. Det til trods for, at kombinationsbehandlingen giver flere bivirkninger. 

Det viser PRO-data fra en opdateret analyse af det store fase 3-studie mONARCH-E, der er publiceret i tidsskriftet Annals of Oncology.

Resultater fra mONARCH-E har tidligere vist, at tillæg af abemaciclib til endokrin terapi (ET) mindskede risikoen for tilbagefald markant for kvinder med hormonreceptor-positiv, HER2-negativ brystkræft i tidligt stadium med høj risiko for tilbagefald. Den nye opdatering viser, at de kvinder, der fik abemaciclib og ET, generelt ikke selv vurderede, at deres livskvalitet (QoL) blev mere negativt påvirket end QoL blandt de kvinder, der alene fik ET. Tilføjelsen af abemaciclib til ET betød ellers, at kvinderne oplevede flere bivirkninger. Studiet viser således, at der var en højere forekomst af grad ≥3 AE'er i abemaciclib-armen end i kontrolarmen (49,7 procent versus 16,3 procent), overvejende laboratoriecytopenier, f.eks. neutropeni (19,6 procent)] uden kliniske komplikationer. Venøse tromboemboliske hændelser (VTE'er) var højere med abemaciclib + ET (2,5 procent) versus ET (0,6 procent); i abemaciclib-armen blev der observeret øget VTE-risiko med tamoxifen versus aromatasehæmmere (4,3 procent versus 1,8 procent). 

Den eneste undtagelse var, at patienterne i abemaciclib-armen var mere generet af diarré. Efter ≥3 måneder rapporterede de fleste patienter, der rapporterede diarré, at de var ”en lille smule” eller ”noget” generet heraf. Diarré var generelt lav grad (grad 1/2: 76 procent); grad 2/3 hændelser var højest i den første måned (20,5 procent), de fleste var kortvarige (≤7 dage) og gentog sig ikke. 

Seponering af abemaciclib og/eller ET på grund af bivirkninger skete hos 18,5 procent af patienterne, hovedsagelig på grund af grad 1/2 AE (66,8 procent).