Lynparza er første PARP-hæmmer godkendt mod tidlig brystkræft i EU

PARP-hæmmeren Lynparza (olaparib) er godkendt i EU som adjuverende monobehandling eller i kombination med endokrinterapi mod tidlig brystkræft med BRCA-mutationer, og som er HER2-negativ. 

Det er første gang, at det europæiske lægemiddelagentur, EMA, godkendt en PARP-hæmmer mod tidlig brystkræft.

Godkendelsen er baseret på resultater fra fase III-studiet, OlympiA, udgivet i tidsskriftet The New England Journal of Medicine

Her viste olaparib en betydelig forbedring i invasiv sygdomsfri overlevelse (iDFS) sammenlignet med placebo og reducerede risikoen for invasiv brystkræfttilbagefald, nye kræftformer eller død med 42 procent (HR på 0,58; 99,5 procent konfidensinterval [CI] 0,41-0,82; p<0,0001). 

Behandling med olaparib gav også en betydelig forbedring af den samlede overlevelse og reducerede risikoen for død med 32 procent i forhold til placebo (baseret på en HR på 0,68; 98,5 procent CI 0,47-0,97; p=0,009).