Nogle bryskræftpatienter kan nøjes med mindre strålebehandling

Lavrisiko-brystkræftpatienter kan nøjes med strålebehandling af en mindre del af brystet, viser en ny undersøgelse, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Det er en lige så sikker behandling, men giver færre bivirkninger end strålebehandling af hele brystet, viser forskningen.

Den nye undersøgelse, hvis resultater er publiceret i Journal of Clinical Oncology sammenligner delbryst strålebehandling med strålebehandling af hele brystet hos kvinder, der har lav risiko for tilbagefald af brystkræft. Det vil sige kvinder over 60 år, hvor kræften er opdaget tidligt, og som har en lille kræftsvulst. Denne gruppe får først kræftsvulsten opereret væk ved en brystbevarende operation, og derefter tilbydes de strålebehandling for at forebygge tilbagefald. I alt 880 kvinder er fulgt i mindst fem år efter strålebehandling.

Ved delbryst strålebehandling gives der strålebehandling til 30-40 procent af brystet, og strålefeltet snævres ind til at ramme præcist det område, hvor kræftsvulsten har siddet. Metoden har siden 2016 været standardbehandling i Danmark til gruppen af kvinder med lav risiko for tilbagefald af brystkræft.

Risiko for bivirkninger halveres

Den nye undersøgelse viser, at det både er en sikker metode i forhold til at forebygge tilbagefald, og samtidig halveres risikoen for bivirkninger i form af arvæv og stivhed i vævetBivirkningerne ved strålebehandling er blandt andet arvæv og stivhed i brystet, der kan give smerter og nedsat livskvalitet og ændre brystets udseende. Bivirkningerne kan udvikle sig langsomt over tid og er sædvanligvis kroniske og vanskelige at behandle. Eftersom stråledosis til hjerte og lunger er meget mindre ved delbryst strålebehandling, er der heller ikke risiko for skader som hjertesygdom og stråleassocieret lungekræft.

”Resultaterne er et vigtigt skridt imod en mere individuel strålebehandling, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patient. Her har vi en gruppe kvinder, som har lav risiko for tilbagefald, og dem kan vi nøjes med at give stråler mod et mindre volumen i brystet,” siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital, professor Birgitte Vrou Offersen, der har ledet undersøgelsen, på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Birgitte Vrou Offersen er nu i gang med en opfølgende undersøgelse, kaldet DBCG Natural trial, hvor man vil afklare, om gruppen af kvinder med lav risiko for tilbagefald helt kan undvære strålebehandling. I denne undersøgelse sammenlignes delbryst strålebehandling med ingen strålebehandling. På nuværende tidspunkt er 360 kvinder med i Natural-undersøgelsen, og man skal op på næsten 1.000.