Efter nyt DESTINY-studie: ASCO anbefaler Enhertu mod HER2-negativ fremskreden brystkræft

ASCO har opdateret deres retningslinjer for behandling af fremskreden brystkræft, så de nu også inkluderer en anbefaling af Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) mod fremskreden HR+ brystkræft, der nu i stedet defineres som HER2-low.

Det sker efter præsentationen af de indledende resultater fra fase III-studiet DESTINY-Breast04 på den amerikanske kræftkongres ASCO2022.

Studiet fandt, at T-DXd forlængede progresionssfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) betydeligt i forhold til standardbehandlingen hos denne undergruppe af HER2-negative hormonreceptor-positive brystkræftpatienter, hvor der er et lille udtryk af HER2. 

”Det er et superflot resultat. Det er meget spændende og et helt andet princip at målrette en behandling mod HER2, selv når det er så lidt udtrykt,” sagde Ann Søegaard Knop til Onkologisk Tidsskrift efter at have set resultatet. Hun er overlæge og lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet.  

Man har ikke tidligere har haft anledning til at differentiere mellem HER2-negativ og HER2-low, men det har man altså nu.

Fortolkningen skal revideres

“Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at revidere fortolkningen af HER2-status i Danmark,” sagde Anne-Vibeke Lænkholm ovenpå resultaterne. Hun er overlæge, klinisk forskningslektor i patologi og formand for det videnskabelige udvalg for patologi under Danish Breast Cancer Group (DBCG).  

”Andelen af brystkræftpatienter med HER2-low anslås at ligge mellem 40 og 50 procent, så det er en stor del af gruppen af patienter med metastatisk eller lokal fremskreden sygdom, man vil kunne behandle mere målrettet med dette nye fokus på aflæsning af HER2 analyserne,” sagde hun. 

HER2-low er defineret som immunhistokemi (IHC) og/eller in situ hybridiseringsfund af IHC 1+ eller IHC 2+/in situ hybridiseringsnegative. 

DESTINY-Breast04

Resultaterne fra DESTINY-Breast04 viste efter 18,4 måneders opfølgning og for de brystkræftpatienter i undersøgelsen, der var hormonreceptor-positive (HR+), at:   

  • Behandling med T-DXd gav 49 procent mindre risiko for, at kræften ville udvikle sig.
  • Behandling med T-DXd gav 36 procent mindre risiko for død sammenlignet med dem, der modtog standard kemoterapi.
  • En progressionsfri overlevelse (PFS) på 10,1 måneder versus 5,4 måneder for dem, der modtog standard kemoterapi.
  • Behandling med T-DXd gav en samlet overlevelse (OS) på 23,9 måneder, mens den var 17,5 måneder i kemoarmen. 

T-DXd forbedrede også den samlede overlevelse signifikant for patienter med metastaserende brystkræft uanset hormonreceptorstatus.  

Ifølge de offentliggjorte oplysninger er kvinderne i undersøgelsen tidligere blevet behandlet med én eller to linjer kemoterapi, før de indgik i studiet. Men det er ikke tydeligt, om de også har fået anti-østrogenbehandling, da det ville være en del af praksis i Danmark ved hormonreceptor-positiv brystkræft.  

”Det ser vi på, når resultaterne offentliggøres og publiceres – og vurderer, om resultaterne frit kan overføres til dansk klinisk praksis,” sagde Ann Søegaard Knop.