Neoadjuverende Opdivo styrker respons mod triple-negativ brystkræft

ESMO: Neoadjuverende Opdivo (nivolumab) i tillæg til kemobehandling øger den kliniske respons samt aktiveringen af immunforsvaret hos kvinder med triple-negativ brystkræft i et tidligt sygdomsstadium.

Sådan lyder konklusionen på de første resultater fra BELLINI-studiet, der præsenteres som et late breaking abstrakt lørdag formiddag på ESMO 2022-kongressen i Paris (abstract #LBA13).

Forskerne så en delvis patologisk respons hos 23 procent af de patienter med triple-negativ brystkræft (TNBC), der modtog behandling med immuncheckpoint-hæmmere sammen med den neoadjuverende kemoterapi. Forskerne påviste desuden immunaktivering hos 58 procent af patienterne. Resultatet understøtter ifølge forskerne en fremtidig neoadjuverende immunterapi uden kemoterapi.

Med BELLINI-forsøget har forskerne forsøgt at finde de patientgrupper, der kunne have gavn af kortvarig immunterapi uden kemoterapi. Studiet undersøgte specifikt triple-negative brystkræftpatienter, der havde immunceller blandt tumorcellerne, fordi immunterapien i dette miljø muligvis har større chance for succes.

Studiet omfattede 31 patienter med TNBC på stadie I-III. Patienterne modtog fire ugers immunterapi i form af enten PD1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) alene eller sammen med CTLA-4-hæmmeren Yervoy (ipililumab) som tilføjelse til den neoadjuverende kemoterapi.

Forsøgets primære endepunkt var immunaktivering, defineret af forskerne som en fordobling af cytotoksiske (CD8+) T-celler eller en fordobling af IFNG-ekspression efter de fire ugers neoadjuverende behandling. Her så man effekt hos 18 af de 31 patienter (58 procent), 9 i nivolumab-armen (NIVO) og 9 i nivolumab+ipililumab-armen (NIVO+IPI).

Blandt de sekundære endepunkter var radiologisk respons og bivirkninger, og i den forbindelse så man en partiel radiologisk respons hos 7 af de 31 deltagere i studiet (23 procent), 3 i NIVO-gruppen og 4 i NIVO+IPI-gruppen. Kun seks procent af patienterne udviklede bivirkninger i grad 3-4.

Dog er det stadig uklart for forskerne, hvilke patienter der virkelig har gavn af immuncheckpoint-hæmmerne, og for hvem den neoadjuverende kemoterapi kan nedtrappes.