- først med nyheder om medicin

Triple-behandling giver mulig OS-gevinst ved fremskreden HER2+ brystkræft

ESMO: CDK4/6-hæmmeren abemaciclib i kombination med den HER2-målrettede behandling trastuzumab og antihormonbehandlingen fulvestrant ser ud til at give en OS-gevinst ved tidligere behandlet fremskreden HR+ HER2-positiv brystkræft sammenlignet med trastuzumab og fulvestrant alene eller en kombination af trastuzumab og kemoterapi.

Det viser de endelige resultater fra det tre-armede fase II-studie, monarchHER, præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #LBA18). 

Det åbne fase II-studie inkluderede 237 patienter med fremskreden brystkræft, som havde progredieret på to eller flere anti-HER2-behandlinger. 

Patienterne blev randomiseret 1:1:1 til en af ​​tre behandlingsarme: oral abemaciclib 150 mg to gange dagligt, IV trastuzumab (otte mg/kg på cyklus 1 efterfulgt af seks mg/kg derefter) og IM fulvestrant 500 mg (arm A); abemaciclib plus trastuzumab (arm B); eller standard-of-care single agent læges valg kemoterapi plus trastuzumab (arm C). 

Efter en opfølgningsmedian på 52,9 måneder havde der været 157 dødsfald på tværs af armene: 63 procent (arm a), 68 procent (arm b) og 67 procent (arm c). 

  • OS-median var 31,1 måneder i arm A, 29,2 måneder i arm B og 20,7 måneder i arm C (arm A versus arm C: hazard ratio [HR] 0,75; 95 % konfidensinterval [CI] 0,47–1,21; p=0,243; arm B versus arm C: HR 0,73; 95 % CI 0,46-1,15; p=0,177). 

Resultaterne tyder på, at et behandlingsregime uden kemoterapi kan forbedre OS hos patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-positiv fremskreden brystkræft, konkluderer forskerne.