Elacestrant forbedrer progressionsfri overlevelse mod ER-positiv/HER2-negativ brystkræft

Den nye tabletbehandling elacestrant har som den første orale selektive ER-nedbryder vist sig at føre til signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med ER-positiv/HER2-negativ fremskreden brystkræft i forhold til standardbehandling.

Det viser et fase III-forsøg, som også konkluderer, at elacestrant har en håndterbar sikkerhed.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, deltog 477 patienter med ER-positiv/HER2-negativ fremskreden brystkræft, som havde modtaget en-to linjer med endokrin behandling, forbehandling med en CDK4/6-hæmmer og ≤ 1 kemoterapi. ESR1-mutation blev påvist hos 47,8 procent af patienterne, og 43,4 procent havde modtaget to tidligere endokrine behandlinger.

Patienterne blev tilfældigt tildelt enten 400 mg elacestrant oralt én gang dagligt (239 patienter) eller standardbehandling, som bestod af endokrin monoterapi (238 patienter). Studiets primære endepunkter var PFS hos alle patienter og PFS hos patienter med påviselige ESR1-mutationer.

Resultaterne viste, at PFS blev forlænget hos alle patienter (hazard ratio = 0,70; 95 procent CI, 0,55 til 0,88; P = 0,002) og hos patienter med ESR1 mutation (hazard ratio = 0,55; 95 procent CI, 0,39 til 0,77; P = 0,0005). I den samlede kohorte reducerede elacestrant risikoen for progression eller død med 30 procent sammenlignet med standardbehandling (P = 0,002). Hos patienter med ESR1-mutation blev risikoen for progression eller død reduceret med 45 procent (P = 0,0005).

Behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3/4 forekom hos 7,2 procent, der fik elacestrant, og hos 3,1 procent, der fik standardbehandling. Andelen af behandlingsrelaterede bivirkninger, der førte til behandlingsophør, var 3,4 procent i elacestrant-gruppen mos 0,9 procent i standardbehandlingsgruppen. Kvalme af en hvilken som helst grad forekom hos 35 procent af de patienter, der fik elacestrant, og hos 18,8 procent af dem, der fik endokrin monoterapi.