”Jeg har på Kræftens Bekæmpelses vegne rettet henvendelse til Medicinrådet og opfordret til, at man i rådet sikrer en hurtig proces ved vurderingen af Enhertu,” siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse: Medicinrådet bør hurtigt evaluere Enhertu mod særlig type brystkræft

Medicinrådet bør gøre hurtig proces i vurderingen af Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) som andenlinjebehandling mod HER2+ metastatisk brystkræft. Patienterne må ikke vente urimeligt længe på vurderingen, mener Kræftens Bekæmpelse. 

T-DXd er siden december blevet benyttet i det offentlige behandlingssystem i Sverige som tredjelinjebehandling. Det samme i USA og Storbritannien.

I efteråret 2021 afviste Medicinrådet T-DXd som tredjelinjebehandling, da datagrundlaget på tidspunktet var for spinkelt, skrev rådet, som ikke havde fase III-resultater til rådighed. Som andenlinjebehandling ser evidensen dog anderledes ud. 

Fase III-studiet DESTINY-Breast03 viser, at andenlinjebehandling med T-DXd giver en median-progressionsfri overlevelse på 25,1 måneder, mens standardbehandling med T-DM1 kun giver en median-PFS på 7,2 måneder.

Nej fra lægemiddelkomité    

Siden marts 2022 har Medicinrådet dog også været i gang med at evaluere antistof-lægemiddelkonjugatet som andenlinjebehandling. Men den proces tager tid, og der er endnu ikke sat en afslutningsdato for evalueringen.

Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, at behandlingsansvarlige læger på offentlige sygehuse har indstillet patienter til T-DXd-behandlingen, men har fået nej til det i den regionale lægemiddelkomité, skriver foreningen.

I Danmark er kvinder nu begyndt at opsøge behandlingen på privatklinikker for at betale selv, skriver Kræftens Bekæmpelse. 

”Enhertu bruges til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation. Man befinder sig med andre ord i en utrolig vanskelig situation. Og man får så at vide, at man ikke kan få dette potentielt livsforlængende lægemiddel, som ens kræftlæge ellers har anbefalet, man får,” udtaler Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

”Jeg har på Kræftens Bekæmpelses vegne rettet henvendelse til Medicinrådet og opfordret til, at man i rådet sikrer en hurtig proces ved vurderingen af Enhertu,” siger Jesper Fisker.

I henvendelsen foreslår han, at Medicinrådet enten af egen drift revurderer den tidligere beslutning eller at rådet om muligt fremskynder processen med den igangværende ansøgning fra lægemiddelfirmaerne, så patienterne ikke skal vente urimeligt længe på vurderinger.