Brystbevarende operation giver bedre overlevelse end mastektomi for tidlig brystkræft

Overlevelsen hos kvinder, som får brystbevarende operation ved brystkræft i tidlige stadier, er cirka en tredjedel bedre end hos dem, som får fjernet hele brystet (mastektomi). Det viser en dansk undersøgelse, som systematisk har gennemgået 30 brystkræft-studier fra de senere år.

I undersøgelsen, som er publiceret i Annals of Surgery Open har forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger på Afdeling for Brystkirurgi på Gentofte Hospital og University Hospital Federico II, Napoli, Italien, systematisk gennemgået 30 større populationsbaserede undersøgelser af forskelle i brystkræftoverlevelse fra hele verden siden 2010. Der indgår alt 1,3 mio. patienter i det samlede studium. I sammenligningerne er der justeret for rapporterede forskelle mellem grupperne, ligesom der er foretaget separate sammenligninger mellem subgrupper baseret på f.eks.  spredning til lymfeknuder, patienternes alder og omfanget af strålebehandling efter operationen.

Undersøgelsen viser, at overlevelsen er cirka en tredjedel bedre efter brystbevarende operation, når knuden i brystet er så lille, at den kan fjernes helt ved en brystbevarende operation.

”Analysen af resultaterne fra de store undersøgelser indikerer, at brystbevarende operationer sammenlignet med bortoperation af brystet er forbundet med overlevelsesfordele. Derfor vil det fremover være rigtigst at anbefale brystbevarende operation i de tilfælde, hvor det er muligt,” siger overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet Peer Christiansen i en pressemeddelelse.

Forskerne har to mulige forklaringer på, hvorfor overlevelsen er bedre efter brystbevarende operation, hvor kirurgen fjerner knuden og genskaber brystets form så godt som muligt under samme operation. En af hypoteserne er, at fordi en brystbevarende operation er et mindre indgreb end fjernelse af hele brystet, nedsættes immunforsvaret ikke lige så meget ved en brystbevarende operation, og derfor kan immunforsvaret bedre bekæmpe kræften.

En anden forklaring kan hænge sammen med, at kvinderne får strålebehandling af brystet efter operationen. Strålebehandlingen ødelægger tilbageværende kræftceller i brystet. Resterne af disse kræftceller aktiverer immunforsvaret, og det er forskernes hypotese er, at det får immunforsvaret til at angribe cirkulerende kræftceller og mikrometastaser. Det kaldes ’the abscopal effect’ og er at sammenligne med en vaccination mod brystkræftceller.