Tre ugers stråling er lige så godt som seks ved tidlig, højrisiko brystkræft

Et tre-ugers strålebehandlingsforløb er lige så sikkert og effektivt som fire-seks ugers behandling for patienter med højrisiko brystkræft i et tidligt stadium.

Det viser resultater fra et randomiseret fase III-studie, som konkluderer, at færre, men højere, strålingsdoser efter lumpektomi (brystbevarende operation), mens der samtidig blev leveret et strålingsboost til operationsstedet, førte til lignende resultater som et længere behandlingsforløb.

"Disse resultater ændrer virkelig praksis. Det var et veltilrettelagt forsøg, der så på at forkorte behandlingen fra seks til tre uger. Det viste tilsvarende lokal kontrol og, hvad der er vigtigt, et godt kosmetisk resultat over tid,” siger Kathleen Horst, der fungerede som diskussionsleder under en præsentation af studiet under det årlige møde i American Society for Radiation Oncology (ASTRO), til Oncology Practice.

Undersøgelsen omfattede 2.262 patienter med tidligt stadium af brystkræft, som havde en forhøjet risiko for lokalt tilbagefald efter lumpektomi. Den gennemsnitlige patientalder var 55 år, og patienterne blev behandlet på 276 forskellige steder i USA, Canada, Schweiz, Israel, Hong Kong, Japan, Korea og Singapore.

Patienterne blev randomiseret til at modtage enten et sekventielt strålingsboost eller et samtidigt boost. Den første gruppe (1.124 patienter) modtog konventionel helbryststråling leveret over fire til fem uger, efterfulgt af et sekventielt boost til lumpektomistedet leveret over seks til syv dage. Patienterne i den anden gruppe (1.138 patienter) modtog hypofraktioneret helbryststråling leveret over tre uger, hvor boostet til operationsstedet blev leveret samtidigt over disse tre uger.

Ingen forskel i tilbagefald og bivirkninger

Efter en median opfølgning på 7,4 år var der 54 ipsilaterale brystrecidiver (IBR). Den estimerede syv-årsrisiko for IBR var 2,2 procent i gruppen, der fik sekventielt boost, og 2,6 procent gruppen, der fik samtidigt boost (hazard ratio, 1,32; noninferiority test P = 0,039). Cirka 60 procent af patienterne fik adjuverende kemoterapi.

Det tre uger lange behandlingsforløb viste sig at være noninferior i forhold til den længere behandling for undersøgelsens primære endepunkt, tumortilbagefald i brystet (hazard ratio = 1,32, 90 procent, P = 0,039). De fem- og syv-årige tilbagefaldsrater var hhv. 1,9 procent og 2,6 procent efter hypofraktioneret/samtidig boost-behandling sammenlignet med 2,0 proent og 2,2 procent efter konventionel/sekventiel boost-behandling.

Der var heller ingen signifikante forskelle i kosmetisk udseende eller bivirkninger mellem grupperne. Kosmetiske resultater tre år efter behandlingen blev af læger vurderet som fremragende eller gode for 84 procent af patienterne i den hypofraktionerede/samtidige boostarm sammenlignet med 86 procent i den konventionelle/sekventielle boostarm.

Spørgsmål, der efterfølgende skal besvares for forskerholdet, er, om flere patienter, såsom dem, hvis kræft har spredt sig til lymfeknuderne, kan drage fordel af tre-ugerstilgangen, samt om behandlingstiden kan forkortes yderligere.