Medicinrådet får kritik for at afvise effektfuld brystkræftbehandling på grund af pris

Medicinrådet anbefaler ikke Trodelvy (sacituzumab govitecan) mod ikke-resektabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft (mTNBC) i tredje linje eller senere, da behandlingen er for dyr, skriver rådet. Det møder kritik fra Medicinrådets repræsentanter fra Danske Patienter.

Medicinrådet vurderer ellers selv, at sacituzumab govitecan forlænger patienternes levetid med knap fem måneder ud fra fase III-studiet ASCENT, sammenlignet med nuværende behandling med kemoterapi (eribulin, vinorelbin, capecitabin eller gemcitabin). Men behandlingen koster for meget, skriver rådet. 

”Behandling med sacituzumab govitecan er […] væsentligt dyrere end den nuværende standardbehandling, og Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje.” 

Medicinrådet opfordrer derfor selskabet til at vende tilbage med ”et betydeligt bedre pristilbud.” 

Den tilgang møder kritik fra Danske Patienters to repræsentanter i Medicinrådet, der i en sjælden mindretalsudtalelse lægger vægt på, at behandling med Trodelvy forlænger levetiden, at der mangler effektiv behandling til patientgruppen, der tæller omtrent 60 om året, og at prisen ikke er højere end ved anden kræftmedicin, der allerede er godkendt. Patientrepræsentanterne anerkender dog, at prisen er høj. 

Simpelthen ikke i orden

Kræftens Bekæmpelse understreger, at det er skuffende, at patienter fanges i en prisforhandling, når man ved, at behandlingen har effekt. Trodelvy allerede godkendt i Sverige og England og er under vurdering i Norge. 

"Patienter fra Danmark skal ikke ende med at være de eneste, som i en gruppe af sammenlignelige lande ikke har adgang til den nyeste, livsforlængende behandling. Jo længere tid sagen trækker ud, des flere patienter går glip af en livsforlængende behandling, der betyder alverden for dem og deres familier. Det er simpelthen ikke i orden," udtaler Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, i en nyhed på foreningens hjemmeside.

I en pressetekst fra Dansk Brystkræft Organisation udtaler overlæge Ann Knop fra Rigshospitalet: 

”Det er selvfølgelig rigtig dårlig nyt for de danske patienter, at de ikke har mulighed for behandling med sacituzumab govitecan – ikke på grund af effekten og bivirkningerne, men på grund af prisen. Medicinrådet har estimeret, at cirka 60 patienter årligt - teoretisk set - kunne komme i betragtning til den behandling, hvilket forekommer at være sat meget højt, da patienterne samtidig skal være i rigtig god almen tilstand. Desværre betyder afgørelsen jo også, at nogle danske patienter vil opsøge vores nabolande eller private hospitaler i håbet om en levetidsforlængelse,” siger Ann Knop, overlæge og lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet. 

Forskel mellem studie og dansk praksis

Medicinrådet skriver i deres vurdering, at der er usikkerhed om effektens størrelse på grund af forskelle mellem studiet og dansk klinisk praksis. I Danmark anvender man atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel til patienter, når der er tale om de novo metastatisk triple-negativ brystkræft, der er PD-L1-positiv, eller hvis der er gået mere end 12 måneder siden den (neo)adjuverende behandling og før recidiv.

Medicinrådet vurderer, at der er lidt flere og lidt sværere bivirkninger forbundet med behandling med sacituzumab govitecan end med kemoterapi men, at bivirkningerne er forventelige og kendte for denne patientpopulation.