Nyt oralt antihormon-middel er tålelig og giver god respons ved resistent brystkræft

SABCS: Det nye endokrine lægemiddel ARV-471 giver en klinisk fordelsrate (CBR) på omkring 50 procent mod tungt forbehandlet ER-muteret HER2-negativ fremskreden eller metastatisk brystkræft, der er progredieret på CDK-4/6-hæmmere, viser fase I/II-studie. 

Resultaterne blev præsenteret på den amerikanske brystkræftkongres SABCS 2022 (abstrakt #GS3-03). 

ARV-471 er en ny form for oralt administreret endokrinterapi, der retter sig mod østrogenreceptorer og nedbryder dem. 

Fase II-delen af studiet, VERITAC, inkluderede udvidede kohorter for at vurdere ARV-471's effektivitet, mens den også analyserede bivirkninger og potentielle uønskede hændelser. 

Op til den 6. juni 2022 var 71 patienter blevet behandlet med ARV-471 (200 mg [n=35]; 500 mg [n=36]) i VERITAC-delen af undersøgelsen. 

På tværs af alle behandlede patienter var 69 (97,2 procent) kvinder og medianalderen var 60 år (interval: 41-86). Patienterne havde gennemsnitligt modtaget 4 tidligere behandlingsregimer; alle havde tidligere fået CDK4/6-hæmmere, 78,9 procent havde tidligere fået fulvestrant, og 73,2 procent havde tidligere modtaget kemoterapi.

Den kliniske fordelsrate (det vil sige raten af komplet eller delvis respons eller stabil sygdom ≥24 uger efter behandlingsstart) var 47,4 procent (95% CI: 24-71) i 200 mg-gruppen og 54,5 procent (95 % CI: 32–76) i 500 mg-gruppen af kvinder med ERS1-muteret brystkræft. 

ARV-471 blev godt tolereret ved begge doser, og de fleste behandlingsrelaterede bivirkninger var (TRAEs) grad 1/2; de mest almindelige TRAE'er var træthed og kvalme. I alt 3 patienter (1 i 200 mg-kohorten og 2 i 500 mg-kohorten) seponerede ARV-471 på grund af uønskede hændelser, der opstod efter behandlingsstart (TEAE); 3 patienter havde ARV-471-dosisreduktioner på grund af TEAE'er (alle fra 500 mg til 400 mg).