Elacestrant forlænger PFS mod ER+ HER2-negativ metastatisk brystkræft

SABCS: Elacestrant forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) ved ER+ metastatisk brystkræft sammenlignet med standard endokrinterapi, særligt hos kvinder med ERS1-muteret brystkræft. Længere behandlingsvarighed med CDK-4/6-hæmmer inden elacestrant var koblet med bedre resultat. 

Det viser en post-hoc-analyse af PFS-resultaterne fra fase III-studiet EMERALD, præsenteret på den amerikanske brystkræftkongres SABCS 2022 (abstrakt #GS3-01).

I studiet blev elacestrant sammenlignet med ’standard of care’ (SOC) endokrin monoterapi (fulvestrant, letrozol, anastrozol eller exemestan), og der indgik både kvinder med ESR1-muteret og ikke-muteret brystkræft. 

Resultaterne af analysen viser, at for de kvinder, der var blevet behandlet med CDK4/6-hæmmer ≥12 måneder før randomisering i EMERALD-studiet, så opnåede elacestrant-gruppen en median-PFS på 3,8 måneder versus 1,9 måneder på SOC, og samtidig en 39 procent reduktion i risikoen for progression eller død (HR=0,61 95 % CI: 0,45-0,83).

Den ESR1-muterede population opnåede en median-PFS på 8,6 måneder på elacestrant versus 1,9 måneder på SOC. Elacestrant-gruppen i denne population opnåede desuden en 59 procent reduktion i risikoen for progression eller død (HR=0,41 95 % CI: 0,26-0,63).

For de kvinder, der var blevet behandlet med CDK4/6-hæmmer i ≥18 måneder før randomisering i EMERALD, opnåede elacestrant-gruppen en median PFS på 5,5 måneder versus 3,3 måneder i SOC-gruppen. Elacestrant gav en 30 procent reduktion i risikoen for progression eller død (HR=0,70 95 % CI: 0,48-1,02)  

I den ESR1-muteret-population gav det en median-PFS på 8,6 måneder på elacestrant versus 2,1 måneder på SOC. Elacestrant gav for denne population en 53 procent reduktion i risikoen for progression eller død (HR=0,47 CI: 0,20-0,79). 

De fleste af bivirkningerne, inklusive kvalme, var grad 1 og 2, og kun 3,4 procent og 0,9 procent af patienterne afbrød forsøgsbehandling på grund af en AE på henholdsvis elacestrant og SOC. 

En lav procentdel af patienterne fik et antiemetikum; 8,0 procent på henholdsvis elacestrant, 3,7 procent på fulvestrant og 10,3 procent på AI. Der blev ikke observeret noget hæmatologisk sikkerhedssignal, og ingen af ​​patienterne i nogen af ​​de to behandlingsarme havde sinusbradykardi.