Metaanalyse: Genetisk profilering kan skåne kvinder for unødvendig stråleterapi efter operation

SABCS: Kvinder med et tidligt stadium brystkræft og en lav score i genprofiltesten POLAR har ikke gavn af lokal stråleterapi efter operation, viser metaanalyse. Forskerne bag studiet håber, testen kan spare kvinder med brystkræft for unødvendig adjuverende strålebehandling i fremtiden.

Metaanalysen, der inkluderede tre studier, blev præsenteret på den amerikanske brystkræftkongres SABS 2022 (abstract #GS4-03). Forfatterne til metaanalysen analyserede desuden biopsier fra de tre studiers brystkræftpatienter, alle med østrogenreceptorpositiv, HER2-negativ brystkræft uden lymfeknudeinvolvering.

Biopsierne blev analyseret med POLAR, der undersøger for 16 forskellige gener koblet til tilbagefald ved tidlig brystkræft. Generne spiller også en rolle i forbindelse med celledeling og immunrespons. 

Analysen viser, at for de kvinder med brystkræft, der havde en lav POLAR-score (n=194 [31 procent]), var tilbagefaldsraten 5 procent, når de ikke modtog efterfølgende stråleterapi, og 7 procent for dem, der gjorde (HR: 0,92 [0,42-2,02], p = 0,832). Der var altså ikke en signifikant forskel på tilbagefald, om kvinderne fik stråleterapi eller ej. 

Brystkræftpatienter med en høj POLAR-score (n=429 [67 procent]) havde til gengæld stor gevinst af den lokale stråleterapi med en 10-årig kumulativ tilbagefaldsrate på 20 procent hos dem, der ikke modtog stråleterapi, mens den tilsvarende rate var 7 procent hos dem, der modtog den adjuverende behandling (HR:0,37 [0,23-0,60], p < 0,001).

Ifølge forskerne bag metaanalysen er POLAR den første genomiske test, der fungerer både prognostisk og prædiktivt i forhold til locoregionalt tilbagefald af brystkræft.

”Selvom det kun er et mindretal af patienterne, der oplever alvorlige bivirkninger ved brystbestråling, er det stadig et betragteligt antal, når man medregner, hvor prævalent brystkræft er. POLAR-genprofilen kan derfor bidrage til at nedbringe toksicitet og forbedre livskvaliteten for mange patienter,” siger professor og overlæge i onkologi Per Karlsson fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset og Göteborgs universitet.