Type 2-diabetes koblet med øget risiko for komplikationer efter brystkræftkirurgi

SABCS: Kvinder med type 2-diabetes, der bliver opereret for brystkræft, har større risiko for komplikationer end kvinder uden type 2-diabetes. Den risiko er særligt udtalt, når kvinderne får kemoterapi inden operation. 

Det viser et dansk registerstudie præsenteret som poster på den amerikanske brystkræftkongres SABCS 2022 (abstrakt #P3-03-10).

I studiet indgik data fra alle danske kvinder diagnosticeret med tidlig og operabel brystkræft i løbet af perioden 1996-2018 registreret i Danish Breast Cancer Groups kliniske database. De knap 85.000 kvinder havde alle fået kirurgisk behandling for deres kræftsygdom - mastektomi eller brystbevarende operation – og 4.669 (5,5 procent) havde T2D på tidspunktet for brystkræftoperationen.

Forskerne ønskede at se på forekomsten af komplikationer efter operation. Det definerede de som hospitalsindlæggelser for medicinske eller kirurgiske komplikationer (re-operationer (eksklusive seromer), blødning, infektion, trombose, nyre- eller arteriel kardiovaskulær sygdom) op til 30 dage efter den primære brystkræftoperation.

Neoadjuverende kemoterapi

Forskerne beregnede den 30-dages kumulative incidens funktion (CIF) af postoperative komplikationer. 

Resultaterne for den samlede population viste, at 

  • 17,1 procent kvinder med T2D fik postoperative komplikationer svarende til en CIF på 17 procent (95 % CI: 16 procent  - 18 procent). 
  • Det tal var 10,8 procent for kvinderne uden T2D svarende til en CIF på 11 procent (95 % CI: 10 procent - 11 procent) og en hazard ratio (HR) på 1,44 (95 % CI: 1,34-1,56).

Når forskerne stratificerede kvinderne ud fra neoadjuverende kemoterapi viste resultatet, at: 

Blandt de kvinder, der ikke modtog neoadjuverende kemoterapi, var CIF'erne for postoperative komplikationer henholdsvis 17 procent (95 % CI: 16 procent - 18 procent) for kvinder med T2D og 11 procent (95 % CI: 10 procent - 11 procent) for kvinder uden T2D. Det giver en HR på 1,42 (95 % CI: 1,31 - 1,53).

For de kvinder, der modtog neoadjuverende kemoterapi, var CIF'erne henholdsvis 24 procent (95% CI: 18 procent - 30 procent) og 10 procent (95% CI: 9 procent - 11 procent) og med en tilsvarende HR på 2,08 (95% CI: 1,49 - 2,91).