- først med nyheder om medicin

Enhertu godkendt mod HER2-low metastatisk brystkræft i EU

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har givet det HER2-rettede antistoflægemiddelkonjugat Enhertu (T-DXd) markedsføringstilladelse til patienter med HER2-low metastatisk brystkræft.

Godkendelsen bygger på de overraskende flotte resultater fra fase III-studiet DESTINY-Breast04, hvor behandlingen reducerede risikoen for sygdomsprogression eller død med 50 procent og øgede den samlede overlevelse med mere end 6 måneder i forhold til kemoterapi.

”Det er et superflot resultat. Det er meget spændende og et helt andet princip at målrette en behandling mod HER2, selv når det er så lidt udtrykt,” sagde Ann Søegaard Knop til Onkologisk Tidsskrift i forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne på den amerikanske kræftkongres ASCO 2022. Hun er overlæge og lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet.

Cirka 80 procent af alle brystkræfttilfælde er ER-positive, men langt størstedelen af dem er HER2-negative og har derfor ikke tidligere haft effekt eller mulighed for få de ellers potente HER2-målrettede behandlinger.   

Men over halvdelen af denne store gruppe er i virkeligheden HER2-low, og derfor er resultatet også en stor nyhed, der kan ændre, hvordan en stor del af metastaserende brystkræftpatienter vil blive behandlet i fremtiden.   

Resultatet viste efter 18,4 måneders opfølgning og for de brystkræftpatienter i undersøgelsen, der var hormonreceptor-positive (HR+), at:  

  • Behandling med T-DXd gav 49 procent mindre risiko for, at kræften ville udvikle sig.
  • Behandling med T-DXd gav 36 procent mindre risiko for død sammenlignet med dem, der modtog standard kemoterapi.
  • En progressionsfri overlevelse (PFS), den tid, hvor tumoren var stabil eller krympede, på 10,1 måneder mod 5,4 måneder for dem, der modtog standard kemoterapi.
  • Behandling med T-DXd gav en samlet overlevelse (OS) på 23,9 måneder, mens den var 17,5 måneder i kemoarmen.

Enhertu forbedrede også den samlede overlevelse signifikant for patienter med metastaserende brystkræft uanset hormonreceptorstatus.