Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Metaanalyse highlighter fordelene ved antracyklin mod brystkræfttilbagefald

Antracyklin plus taxan-regimer er mest effektive til at reducere brystkræfttilbagefald og -død og højere kumulative doser af antracyklin plus taxan giver de største fordele. Det viser en metaanalyse, som har samlet data fra næsten alle relevante studier på området.

Antracyklin-taxan-kemoterapi til behandling af tidligt stadie brystkræft forbedrer overlevelsen væsentligt sammenlignet med ingen kemoterapi, men bekymringer om både kortsigtede og langsigtede bivirkninger af antracykliner har ført til øget brug af taxan uden antracyklin. Den nye metaanalyse, hvis resultater er publiceret i The Lancet, havde til formål at karakterisere fordelene og risiciene ved at inkludere antracyklin og de komparative fordele ved forskellige antracyklin-taxan-regimer.

Forskerne bag studiet lavede en individuel metaanalyse på patientniveau af randomiserede undersøgelser, der sammenlignede taxan-regimer med og uden antracyklin, og opdaterede deres tidligere metaanalyse af antracyklin-regimer med versus uden taxan. Derudover analyserede forskerne 44 studier i seks relaterede sammenligninger.

I alt identificerede forskerne 28 studier med taxan-regimer med eller uden antracyklin, hvoraf 23 blev anset for kvalificerede, og 15 gav data om 18-103 kvinder. På tværs af alle 15 studier, der gav individuelle data, var tilbagefaldshyppigheden 14 procent lavere i gennemsnit (RR 0,86, 95 procent CI 0,79-0,93; p=0,0004) med taxan-regimer inklusive antracyklin end taxan-regimer uden antracyklin. Forekomsten af ikke-brystkræftrelaterede dødsfald var ikke øget, men der var et ekstra tilfælde af akut myeloid leukæmi pr. 700 behandlede kvinder.

Størst tilbagefaldsreduktion med antracyklin-tilføjelse

De tydeligste reduktioner i tilbagefald blev fundet, når antracyklin blev tilføjet samtidig med docetaxel plus cyclophosphamid versus den samme dosis af docetaxel plus cyclophosphamid (10-års risiko for tilbagefald 12,3 procent mod 21,0 procent; risikoforskel 8,7 procent, 95 procent CI 4,5-12,9; RR 0,58, 0,47-0,73; p<0,0001). 10-års brystkræftdødelighed i denne gruppe blev reduceret med 4,2 procent (0,4–8,1; p=0,0034). Der blev ikke fundet nogen signifikant reduktion i tilbagefaldsrisiko for sekventielle skemaer af taxan plus antracyklin sammenlignet med docetaxel plus cyclophosphamid (RR 0,94, 0,83-1,06; p=0,30).

Til analysen af antracyklin-regimer med versus uden taxan identificerede forskerne 35 studier. Her blev større tilbagefaldsreduktioner set ved at tilføje taxan til antracyklinbehandlinger, når den kumulative dosis af antracyklin var den samme i hver gruppe (RR 0,87, 0,82–0,93; p<0,0001; n=11 167) i forhold til studier med to gange højere kumulative doser af non-taxan (for det meste antracyklin) i kontrolgruppen end i taxangruppen (RR 0,96, 0,90–1,03; p=0,27; n=14 620). Direkte sammenligninger mellem antracyklin- og taxan-regimer viste, at en højere kumulativ dosis og mere dosisintensive tilgange var mere effektive. De proportionale reduktioner i tilbagefald for taxan plus antracyklin var ens i østrogenreceptor-positiv og østrogenreceptor-negativ sygdom og afveg ikke efter alder, nodalstatus eller tumorstørrelse eller -grad.

Samlet set konkluderer forskerne bag studiet, at højere kumulative doser af antracyklin plus taxan giver de største fordele og udfordrer den nuværende tendens i klinisk praksis og retningslinjer for ikke-antracyklin-kemoterapi, især kortere regimer som fire cyklusser af docetaxel-cyclophosphamid.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.