- først med nyheder om medicin

Metaanalyse highlighter fordelene ved antracyklin mod brystkræfttilbagefald

Antracyklin plus taxan-regimer er mest effektive til at reducere brystkræfttilbagefald og -død og højere kumulative doser af antracyklin plus taxan giver de største fordele. Det viser en metaanalyse, som har samlet data fra næsten alle relevante studier på området.

Antracyklin-taxan-kemoterapi til behandling af tidligt stadie brystkræft forbedrer overlevelsen væsentligt sammenlignet med ingen kemoterapi, men bekymringer om både kortsigtede og langsigtede bivirkninger af antracykliner har ført til øget brug af taxan uden antracyklin. Den nye metaanalyse, hvis resultater er publiceret i The Lancet, havde til formål at karakterisere fordelene og risiciene ved at inkludere antracyklin og de komparative fordele ved forskellige antracyklin-taxan-regimer.

Forskerne bag studiet lavede en individuel metaanalyse på patientniveau af randomiserede undersøgelser, der sammenlignede taxan-regimer med og uden antracyklin, og opdaterede deres tidligere metaanalyse af antracyklin-regimer med versus uden taxan. Derudover analyserede forskerne 44 studier i seks relaterede sammenligninger.

I alt identificerede forskerne 28 studier med taxan-regimer med eller uden antracyklin, hvoraf 23 blev anset for kvalificerede, og 15 gav data om 18-103 kvinder. På tværs af alle 15 studier, der gav individuelle data, var tilbagefaldshyppigheden 14 procent lavere i gennemsnit (RR 0,86, 95 procent CI 0,79-0,93; p=0,0004) med taxan-regimer inklusive antracyklin end taxan-regimer uden antracyklin. Forekomsten af ikke-brystkræftrelaterede dødsfald var ikke øget, men der var et ekstra tilfælde af akut myeloid leukæmi pr. 700 behandlede kvinder.

Størst tilbagefaldsreduktion med antracyklin-tilføjelse

De tydeligste reduktioner i tilbagefald blev fundet, når antracyklin blev tilføjet samtidig med docetaxel plus cyclophosphamid versus den samme dosis af docetaxel plus cyclophosphamid (10-års risiko for tilbagefald 12,3 procent mod 21,0 procent; risikoforskel 8,7 procent, 95 procent CI 4,5-12,9; RR 0,58, 0,47-0,73; p<0,0001). 10-års brystkræftdødelighed i denne gruppe blev reduceret med 4,2 procent (0,4–8,1; p=0,0034). Der blev ikke fundet nogen signifikant reduktion i tilbagefaldsrisiko for sekventielle skemaer af taxan plus antracyklin sammenlignet med docetaxel plus cyclophosphamid (RR 0,94, 0,83-1,06; p=0,30).

Til analysen af antracyklin-regimer med versus uden taxan identificerede forskerne 35 studier. Her blev større tilbagefaldsreduktioner set ved at tilføje taxan til antracyklinbehandlinger, når den kumulative dosis af antracyklin var den samme i hver gruppe (RR 0,87, 0,82–0,93; p<0,0001; n=11 167) i forhold til studier med to gange højere kumulative doser af non-taxan (for det meste antracyklin) i kontrolgruppen end i taxangruppen (RR 0,96, 0,90–1,03; p=0,27; n=14 620). Direkte sammenligninger mellem antracyklin- og taxan-regimer viste, at en højere kumulativ dosis og mere dosisintensive tilgange var mere effektive. De proportionale reduktioner i tilbagefald for taxan plus antracyklin var ens i østrogenreceptor-positiv og østrogenreceptor-negativ sygdom og afveg ikke efter alder, nodalstatus eller tumorstørrelse eller -grad.

Samlet set konkluderer forskerne bag studiet, at højere kumulative doser af antracyklin plus taxan giver de største fordele og udfordrer den nuværende tendens i klinisk praksis og retningslinjer for ikke-antracyklin-kemoterapi, især kortere regimer som fire cyklusser af docetaxel-cyclophosphamid.