Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Nej til kombinationsbehandling mod lymfeknudepositiv ER+/HER2-brystkræft

Der er risiko for alvorlige og potentielt dødelige bivirkninger ved behandling af Verzenios (abemaciclib), som venøs tromboemboli (VTE) og pneumonitis. Derfor kan Medicinrådet ikke anbefale adjuverende behandling med Verzenios i kombination med endokrin behandling mod lymfeknudepositiv ER+/HER2-brystkræft.

Det står klart efter rådsmødet onsdag.

Et andet faktum, der gjorde, at Medicinrådet sagde nej til anbefalingen af kombinationsbehandlingen til patienter, som er blevet opereret for lymfeknudepositiv ER+/HER2-
brystkræft, og som har høj risiko for sygdomstilbagefald, var, at patienterne i studierne af behandlingen var fulgt i for kort tid til at vurdere, om behandlingen rent faktisk kunne forlænge patienternes liv i forhold til nuværende standardbehandling. som er endokrin behandling alene.

Medicinrådet vurderede dog, at kombinationsbehandlingen kan nedsætte risikoen for tilbagefald hos en lille andel af patienterne sammenlignet med endokrin behandling alene, men den nedsatte risiko for tilbagefald hos de få kvinder opvejer ikke de bivirkninger, der er forbundet med behandlingen for hele populationen.

Derfor har Medicinrådet ikke vurderet omkostningseffektiviteten af adjuverende abemaciclib i kombination med endokrin behandling, skriver rådet.

For kort opfølgningstid

Medicinrådets vurdering af adjuverende abemaciclib i kombination med endokrin behandling (abemaciclib + ET) er baseret på fase III-studiet monarchE, som er et ublindet, randomiseret, og multicenterbaseret forsøg. Studiet undersøger effekt og sikkerhed af abemaciclib i kombination med endokrin behandling som adjuverende behandling af patienter med tidlig ER+/HER2-, lymfeknudepositiv brystkræft og høj risiko for recidiv sammenlignet med endokrin behandling alene.

Efter median opfølgningstid på 27,7 måneder viste monarchE-studiet, at adjuverende abemaciclib + ET førte til en statistisk signifikant forbedring i invasiv sygdomsfri overlevelse (IDFS) (HR: 0,68 (0,57; 0,81) og absolut forskel i tre-års IDFS-rate på 5,7 %- point sammenlignet med studiets komparatorarm. Færre patienter udviklede fjernrecidiv (5,7 % vs. 9,1 %) i abemaciclib + ET-armen sammenlignet med ET-armen, hvilket er forbundet med dårlig prognose.

Det er ikke muligt at konkludere ud fra monarchE-studiet, hvilken effekt adjuverende abemaciclib i kombination med endokrin behandling har på den samlede overlevelse sammenlignet med endokrin behandling alene, da overlevelsesdata stadig er umodne pga. få hændelser i begge arme (omkring 3,5 procent), skriver Medicinrådet.

Studiets opfølgningstid på lidt over to år er kort set i lyset af patienternes relativt gode prognose. 

Omkring 3.300 danske kvinder bliver årligt diagnosticeret med ER+/HER2- brystkræft, men kun omkring 300 betragtes som værende i høj-risiko for tilbagefald, og Medicinrådet vurderer derfor, at omkring 300 patienter om året vil være kandidater til adjuverende abemaciclib.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, om den mindre risiko for tilbagefald vil øge patienternes overlevelse i forhold til endokrin behandling alene. Samtidig har patienterne i interventionsarmen oplevet belastende bivirkninger som f.eks. diarré og potentielt alvorlige bivirkninger som f.eks. VTE og pneumonitis. Der er derfor risiko for, at flertallet af patienterne i interventionsarmen har modtaget unødvendig behandling.

Abemaciclib hæmmer cyclin-dependent kinase (CDK) 4 og 6, som er enzymer, der regulerer cellecyklusprogression. Ved at hæmme CDK4/6 forhindrer abemaciclib tumorcellerne i at dele sig.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.