Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin


”Studiet af tripletbehandling med inavolisib ser meget lovende ud med fordobling af PFS og trend mod forbedret OS. Der er potentielt tale om en ny behandlingsmulighed,” siger Hella Danø.

Potentielt praksisændrende: Ny tripletbehandling fordobler PFS og ORR ved avanceret HR+ brystkræft

SABCS: Lægemidlet inavolisib fordobler progressionsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR), når det tillægges standard førstelinjebehandling med palbociclib og fulvestrant ved HR+, HER2-negativ lokal-avanceret eller metastatisk brystkræft.

Det viser et nyt studie offentliggjort på den amerikanske brystkræftkongres SABCS 2023 (abstract #GS3-13).

”Studiet af tripletbehandling med inavolisib ser meget lovende ud med fordobling af PFS og trend mod forbedret OS. Der er potentielt tale om en ny behandlingsmulighed,” siger Hella Danø, ph.d. og ledende overlæge på Onkologisk Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Også på Rigshospitalet er der begejstring at spore.

”Det er spændende og lovende resultater, men follow-up i studiet er kort, og det er derfor for tidligt at drage en endelig konklusion ud fra de præsenterede resultater,” siger Christina Bjerre, afdelingslæge på Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet. Både Christina Bjerre og Hella Danø var tilstede under præsentationen.

Tungere bivirkningsprofil

Selv om triplebehandlingen har større effekt, så er der også en tungere bivirkningsprofil. For eksempel stopper 6,8 procent af patienterne behandlingen i den eksperimentelle arm på grund af adverse events. I kontrolarmen er procentsatsen 0,6.

”Der er flere patienter i den eksperimentelle arm, som stopper behandling på grund af adverse events. Det kunne være interessant at se, hvad tripletbehandlingen har af indvirkning på livskvalitetsmål (QoL, red.),” siger Hella Danø.

Bivirkningsprofilen er dog velkendt fra andre lægemidler, siger Christina Bjerre.

”Bivirkningsprofilen er, som vi har set i andre studier på PIK3CA-hæmmere med hyperglykæmi, diarre og stomatit, som kræver tæt opfølgning og understøttende behandling,” siger Christina Bjerre.

PFS fordoblet

Studiet undersøgte  patienter med PIK3CA-mutation og hormonreceptorpositiv HER2-normal brystkræft, som fik tilbagefald under eller inden for 12 måneder efter afsluttet adjuverende endokrin behandling, eller som ikke tidligere havde fået behandling for fremskreden brystkræft.

Det primære endepunkt var investigator-vurderet PFS (INV-PFS) med de sekundære endepunkter samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR).

Resultaterne viste efter 21,3 måneders median opfølgning:

 • At den mediane INV-PFS var 15,0 måneder (95 % konfidensinterval [CI] = 11,3-20,5) for gruppen, der fik tripletbehandlingen, mens den var 7,3 måneder (95 procent CI = 5,6-9,3) for kontrolgruppen (hazard ratio 0,43; 95 % CI = 0,32-0,59).
 • Landmark INV-PFS event-fri rater ved 6, 12, og 18 måneder var henholdsvis 82,9 procent, 55,9 procent, og 46,2 procent med inavolisib, og 55,9 procent, 32,6 procent, og 21,1 procent med placebo.
 • OS viste en tendens til fordel for inavolisib (hazard ratio 0,64; 95 % CI = 0,43, 0,97; p = 0,0338 [grænse 0,0098 eller hazard ratio 0,592]), med fortsat opfølgning.
 • Landmark OS event-fri rater ved 12 og 18 måneder var 85,9 procent og 73,7 procent med inavolisib, og 74,9 procent og 67,5 procent med placebo.
 • De bekræftede ORR'er var 58,4 procent med inavolisib og 25 procent med placebo.

Tungere bivirkningsprofil

Bivirkningsprofilen for inavolisib-armen var noget tungere.

 • Grad 3–4 bivirkninger (AEs) med inavolisib og placebo fordelte sig således:
 • neutropeni på 80,2 procent og 78,4 procent;
 • hyperglykæmi på 5,6 procent og 0 procent;
 • diarré på 3,7 procent og 0 procent;
 • stomatitis og slimhindebetændelse på 5,6 procent og 0 procent;
 • udslæt på 0 procent og 0 procent.

Raten for afbrydelse af behandling på grund af AEs var 6,2 procent for inavolisib og 0,6 procent for placebo. Der var ingen behandlingsrelaterede grad 5 AEs.

 

SABCS

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.