Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Kvinder med HER2-positiv brystkræft har haft en dårligere prognose end dem med HER2-negativ cancer, men udviklingen af HER2-målrettet terapi har ændret udsigterne for disse kvinder," sagde studiets hovedforfatter Gunter von Minckwitz, da han fremlagde resultaterne på ASCO.

Perjeta reducerer risiko for tilbagefald og død

Peer Christiansen

ASCO 2017: Adjuverende behandling med Perjeta (pertuzumab), Herceptin (trastuzumab) og kemoterapi giver en signifikant reduktion i risikoen for tilbagefald af invasiv sygdom eller død hos mennesker med HER2-positiv tidlig brystkræft, sammenlignet med Herceptin og kemoterapi alene.

Det viser resultater fra fase III-studiet APHINITY, som blev præsenteret på en session mandag på ASCO-kongressen i Chicago (Abstrakt LBA500).

Overlæge, dr. med. Peer Christiansen, professor i brystkræftkirurgi, Aarhus Universitetshospital, siger, at studiets resultater ser ret overbevisende ud.

”Kombinationsbehandlingen er allerede indført ved neoadjuverende behandling, hvor vi har lavet et generelt program for kvinder med større svulster, der efter de gældende regler skal have kemoterapi. De behandles med kemoterapi før operation med henblik på at mindske svulstens størrelse for dermed at kunne give mere skånsom operation. Hvis der er tale om svulster, der er modtagelige for behandling med Herceptin så får de nu også i dette program kombinationen med Perjeta. Så springet er ikke så stort for også at indføre det til den mere traditionelle behandling med adjuverende kemoterapi og Herceptin givet efter operationen. Det vil altså være logisk at denne behandling også kan forbedre den rent adjuverende behandling,” siger han.

Han nævner, at det kræver, at studiets resultater tages op og vurderes i relevante faglige organer. Først i det medicinske udvalg i Den Danske Brystkræftgruppe – DBCG.

”Formentlig vil man, såfremt man vurderer, at der er grundlag for en anbefaling, herefter støtte en evt. indstilling til Medicinrådet. Sådan vil jeg umiddelbart tro, at det vil ske,” siger Peer Christiansen.

”Man skal jo passe på med at konkludere for meget. Det er jo kun et enkelt studie. Men det er et stort studie, og resultaterne står jo klart i forlængelse af de erfaringer vi allerede har,” siger han.

APHINITY er et internationalt fase III randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, toarmsstudie, der har evalueret effekten og sikkerheden af Perjeta plus Herceptin og kemoterapi sammenlignet med Herceptin og kemoterapi som adjuverende behandling i 4.805 personer med operabel HER2-positiv brystkræft.

Personerne, der blev indskrevet i undersøgelsen, gennemgik kirurgi og blev randomiseret til enten at modtage seks til otte cykler af kemoterapi (antracyklin eller ikke antracyklinholdig behandling) med Perjeta og Herceptin efterfulgt af Perjeta og Herceptin hver tredje uge i et år eller seks til otte cykler af kemoterapi (anthracyclin eller ikke-antracyklinholdig behandling) med placebo og Herceptin, efterfulgt af placebo og Herceptin hver tredje uge i et år.

Radioterapi og/eller endokrin terapi kunne påbegyndes i slutningen af ​​den adjuverende kemoterapi.

En række standardkemoterapiregimer var tilladt, og både lymfeknude-positive og lymfeknude-negative deltagere var berettiget til tilmelding. APHINITY-studiets primære effektmål var iDFS, hvilket vil sige den tid, en patient lever uden tilbagevenden af ​​invasiv brystkræft eller død af anden årsag efter adjuvansbehandling. Sekundære endepunkter omfattede hjertesikkerhed og overordnet sikkerhed, sygdomsfri overlevelse og sundhedsrelateret livskvalitet.

Undersøgelsen opfyldte sit primære endepunkt og viste, at sikkerhedsprofilen for det Perjeta-baserede regime var i overensstemmelse med det, der blev set i tidligere undersøgelser.

Kombinationen af ​​Perjeta, Herceptin og kemoterapi er licenseret som neoadjuvant behandling af mennesker med HER2-positiv brystkræft i mere end 75 lande over hele verden.

Om Perjeta

Perjeta retter sig mod HER2-receptoren, som er et protein, der findes på ydersiden af ​​mange normale celler og i store mængder på ydersiden af ​​kræftceller i HER2-positive kræftformer. Perjeta er designet specielt til at forhindre HER2-receptoren i at ’parre’ sig med andre HER-receptorer (EGFR/HER1, HER3 og HER4) på ​​overfladen af ​​celler, en proces, der menes at spille en rolle i tumorvækst og overlevelse.

Virkningsmekanismerne af Perjeta og Herceptin antages at supplere hinanden, da de begge binder til HER2-receptoren, men til forskellige steder. På den måde formodes kombinationen af ​​Perjeta og Herceptin at give en mere omfattende, dobbelt blokade af HERsignalveje, således at tumorcellevæksten og overlevelsen forhindres.

Tags: ASCO 2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift