Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kisquali forbedrer den progressionsfri overlevelse ved præmenopausal brystkræft

CDK4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) i kombination med en aromatasehæmmer eller tamoxifen og goserelin som indledende endokrinbaseret behandling forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant sammenlignet med endokrin-behandling alene hos præmenopausale eller perimenopausale kvinder med HR+/HER2-fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Det viser resultater fra fase III-forsøget MONALEESA-7, som blev præsenteret som en late breaking mundtlig præsentation ved San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2017.

Kisqali i kombination med tamoxifen eller en aromatasehæmmer plus goserelin viste en gennemsnitlig PFS på 23,8 måneder sammenlignet med 13 måneder for tamoxifen eller en aromatasehæmmer plus goserelin.

Præmenopausale kvinder, der blev behandlet med Kisqali kombinationsbehandling, oplevede respons i uge 8, som det ses ved separation af kurverne for PFS sammenlignet med endokrin-behandling alene.

"Styrken af MONALEESA-7-dataene er imponerende og vil give onkologer en vigtig valgmulighed, hvis Kisqali godkendes som behandling for denne patientpopulation. Kvinder, der er præmenopausale på det tidspunkt, hvor de får deres brystkræftdiagnose, har ofte en mere aggressiv sygdom med dårligere prognose samt unikke behov og erfaringer, så det er meget vigtigt, at vi bestemmer, hvilke behandlinger der vil være mest effektive, samtidig med at de er acceptable," siger dr. Debu Tripathy, leder af Breast Medical Oncology, University of Texas MD Anderson Cancer Center, i en pressemeddelelse. 

MONALEESA-7 vurderede Kisqali i kombination med tamoxifen og en aromatasehæmmer i mere end 670 kvinder i alderen 23-58 år. Det er det eneste fase III-forsøg, der har undersøgt en CDK4/6-hæmmer i kombination med tamoxifen og fastslået sikkerheden og effekten af Kisqali i denne kombination som førstevalgsbehandling af fremskreden brystkræft (median PFS på 22,1 vs. 11,0 måneder). Kisqali i kombination med en aromatasehæmmer viste en progressionsfri overlevelse på yderligere 14 måneder i forhold til endokrin-behandling alene (median PFS på 27,5 mod 13,8 måneder)

Præmenopausale kvinder, der fik Kisqali, havde gavn af det i længere tid indtil forværring af helbredsrelateret livskvalitet (QoL) sammenlignet med dem, der fik endokrin-behandling alene. Kvinder, der fik Kisqali, havde desuden klinisk betydningsfuld bedring i smertesymptomer så tidligt som uge 8, og denne bedring varede ved.  

Der blev ikke observeret nye sikkerhedsproblemer i MONALEESA-7-forsøget. Bivirkningerne svarede generelt til dem, der blev observeret i MONALEESA-2, og de blev identificeret tidligt og for det meste klaret ved hjælp af dosisafbrydelser eller -reduktioner1. Kombinationsbehandling med Kisqali blev tålt godt med en seponeringshyppighed på grund af bivirkninger på 3,6 procent sammenlignet med 3,0 procent hos patienter, som fik endokrin-behandling alene. De mest almindelige grad 3/4 bivirkninger hos patienter, der fik Kisqali kombinationsbehandling, sammenlignet med endokrin-behandling alene, var neutropeni (60,6 procent mod 3,6 procent) og leukopeni (14,3 procent vs. 1,2 procent).

Præmenopausal brystkræft er en biologisk forskellig og mere aggressiv sygdom end postmenopausal brystkræft, og den førende årsag til kræftdød hos kvinder i alderen 20-59 år.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift