Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ibrance øger den progressionsfri overlevelse for spredt brystkræft

CDK 4/6-hæmmeren Ibrance (palbociclib) i kombination med letrozol øger den progressionsfri overlevelse (PFS) for metastatisk HR+/HER2 brystkræft.

Det viser opdaterede data fra fase III-studiet PALOMA-2.  

”Der er i øjeblikket ingen muligheder for at helbrede metastatisk brystkræft, så at forlænge den progressionsfri overlevelse og forsinke behovet for yderligere behandlinger er af allerstørste betydning i behandlingen af ​​disse patienter,” siger ledende forfatter på studiet Hope Rugo, som er professor i medicin og direktør for Breast Oncology and Clinical Trials Education ved University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center.

Resultaterne, der blev præsenteret på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABC) i december, viser, at kombinationen af ​​Ibrance og letrozol reducerer risikoen for sygdomsudvikling med 44 procent og forbedrer den gennemsnitlige PFS med over et år sammenlignet med letrozol plus placebo (27,6 måneder mod 14,5 måneder) ved indledende behandling af postmenopausale kvinder med østrogen receptor-positiv (eR+)/human epidermal vækstfaktor 2 negativ (eR+, HER2) metastatisk brystkræft.

Studiet har en gennemsnitlig opfølgning på over tre år, og det er den hidtil længste for et fase III-forsøg med en CDK 4/6-hæmmer.

De opdaterede resultater stemmer overens med resultaterne af den primære analyse af PALOMA-2, som viste en gennemsnitlig PFS på 24,8 måneder for kvinder behandlet med Ibrance i kombination med letrozol, sammenlignet med14,5 måneder for kvinder behandlet med letrozol plus placebo. Ligesom resultaterne i den primære analyse viser de opdaterede resultater, at der blev observeret en klinisk fordel i alle patientgrupper, der fik kombinationen af ​​Ibrance og letrozol.

Dataene for samlet overlevelse var endnu ikke modne til analyse på tidspunktet for den opdaterede PFS-analyse.

Sikkerhedsprofilen for Ibrance i den opdaterede analyse overholder tidligere rapporter.

Ibrance var den første CDK 4/6-hæmmer, der opnåede en markedsføringsgodkendelse og er godkendt i mere end 75 lande. Stoffet er indtil videre blevet ordineret til mere end 90.000 patienter verden over.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift