Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Høj østrogenreceptor-heterogenitet øger risikoen for at dø af brystkræft

Risikoen for at dø af brystkræft er dobbelt så høj for patienter med høj heterogenitet af østrogenreceptoren i den samme tumor sammenlignet med patienter med lav heterogenitet. Det viser en undersøgelse fra Karolinska Instituttet, Sverige.

Undersægelsen er offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute. Studiet viser også, at den øgede risiko for at dø inden for 25 år er uafhængig af andre kendte tumormarkører, også ved Luminal A, som er en brystkræftundertype med generelt god prognose.

I undersøgelsen undersøgte svenske og amerikanske forskere, hvordan det var gået 593 patienter i et klinisk forsøg, hvor de enten havde modtaget behandling med tamoxifen eller ingen systemisk behandling efter operation. Alle kvinder var diagnosticeret med østrogenreceptor-positiv brystkræft efter overgangsalderen og havde haft sygdommen i perioden 1976-1990.

Resultaterne viste, at uanset om kvinderne havde modtaget tamoxifen eller ej, og uanset andre kendte tumormarkører, havde kvinder med høj tumorheterogenitet af østrogenreceptoren dobbelt så høj risiko for at dø inden for 25 år sammenlignet med dem med lav heterogenitet.

Den mest almindelige form for brystkræft er østrogenreceptor-positiv, såkaldt hormon-følsom, brystkræft, hvor tumoren er afhængig af østrogen for at vokse. Kvinder, der får denne type brystkræft, har en langsigtet risiko for at dø af deres kræft. Det er også kendt, at østrogenreceptoren kan ændre sig, når en brystkræfttumor spreder sig, hvilket påvirker overlevelsen. Hvorfor det er sådan, fik forskerne ikke svar på i undersøgelsen, men en mulig forklaring er, at der inden for samme tumor findes tumorceller med varierende niveauer af ekspression af østrogenreceptoren.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift