Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Motion efter lymfeknude-fjernelse giver hurtigere mobilitets-bedring

Skræddersyet motion efter fjernelse af lymfeknuder hjælper brystkræftpatienter med at genvinde deres mobilitet i armene hurtigere.

Det viser en analyse fra et amerikansk randomiseret fase II-studie, som blev præsenteret på Cancer Survivorship Symposium i Orlando, Florida, 16.-17. februar.

”Vi håber, at vores undersøgelse skaber bevidsthed om behovet for at følge op på kvinder, der har gennemgået lymfeknudekirurgi og oplever ​​armbevægelsesproblemer som følge heraf. I vores undersøgelse har motion helt sikkert hjulpet de fleste kvinder med hurtigt at få deres fulde mobilitet i armene tilbage,” siger studiets leder Electra D. Paskett, som er professor på Ohio State University og leder af Population Sciences ved Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute i Columbus i en pressemeddelelse.

Næsten alle kvinder, der behandles for brystkræft, får foretaget en såkaldt lymfeknudedissektion, hvor de får fjernet lymfevæv mellem bryst og underarm. Når lymfeknuder fjernes eller beskadiges under operation, kan væske opbygges i væv og forårsage hævelse (lymfødem), hvilket kan svække armens bevægelighed. Tabet af mobilitet kan forekomme kort efter operationen og vare i mange måneder og er ofte invaliderende.

I undersøgelsen blev 568 kvinder delt ind i to grupper, der enten modtog undervisningsmateriale om tegn og symptomer på lymfødem samt strategier for at reducere risikoen eller uddannelse samt øvelser med en fysioterapeut, der involverede at lære kvinderne armstræknings- og vejrtrækningsøvelser.

De deltagende kvinder skulle udfylde spørgeskemaer før operationen, efter operationen, et år efter operationen og 18 måneder efter operationen for at vurdere deres armes rækkevidde. Rækkevidden blev vurderet på fem niveauer - fra meget lille til fuld rækkevidde.

Før operation rapporterede færre kvinder i uddannelses- og øvelsesgruppen end i uddannelsesgruppen fuld rækkevidde (venstre arm: 58 procent mod 75 procent, højre arm: 57 procent mod 76 procent). Mens mobiliteten generelt forbedredes over tid i begge grupper, rapporterede kvinderne i træningsgruppen hurtigere forbedringer. Specielt for fuld rækkevidde i begge arme.

Et år efter operationen havde flere kvinder i træningsgruppen fuld mobilitet (venstre arm: 91 procent, højre arm: 90 procent) i forhold til gruppen, der kun fik uddannelse (venstre arm: 84 procent, højre arm: 83 procent). 18 måneder efter operationen rapporterede 93 procent af kvinderne i begge grupper, at de havde generhvervet fuld bevægelse i begge arme.

En sekundær analyse fra undersøgelsen undersøgte, hvor meget bevægelsesområdet blev forbedret i den arm, hvor operationen blev udført. Analysen fandt en forbedring på 32 procent efter et år i træningsgruppen sammenlignet med seks procent i uddannelsesgruppen. Efter 18 måneder var forbedringerne på hhv. 37 procent og 13 procent.

Forfatterne arbejder nu sammen med andre forskere på at igangsætte en undersøgelse af, hvordan variationer i kirurgiske teknikker kan nedsætte forekomsten eller varigheden af ​​lymfødem. Forskerne vil også analysere deres data fra nærværende studie for at se, om BMI spiller en rolle for, hvor hurtigt kvinderne ​​genopretter deres mobilitet efter lymfeknude-dissektion.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift