Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskere omdanner ikke-hormonfølsomme brystkræftceller til -følsomme

En forskergruppe fra Lunds Universitet har udviklet et nyt koncept til behandling af den aggressive kræftform triple-negativ brystkræft.

I studiet, som er offentliggjort i Nature Medicine, har forskerne transformeret de ikke-hormonfølsomme brystkræftceller til hormonfølsomme, så de kan kan behandles med konventionelle lægemidler.

Cirka 70 procent af brystkræfttilfælde er af en hormonfølsom art og kan behandles med hormonelle lægemidler, såsom Tamoxifen. Men i mellem 10 og 15 procent af tilfældene er brystkræftcellerne ikke hormonfølsomme og derfor ikke modtagelige for denne behandling. Denne type kræft, såkaldt basal eller triple-negativ brystkræft, behandles med stråling og kemoterapi og har dårligere prognose, er mere aggressiv af natur og vender oftere tilbage efter behandling.

Efter at have analyseret 1.500 vævsprøver fra mennesker med brystkræft fandt forskerne, at tilstedeværelsen af ​​vækstfaktoren PDGC-CC, som formidler kontakt mellem det understøttende væv og kræftcellerne, var signifikant højere i tumorcellerne ved basal brystkræft end ved andre brystkræftformer og dermed gav en dårligere prognose. Den mistænkte sammenhæng blev bekræftet med andre eksperimentelle undersøgelser.

Ved at tilføje et proprietært humaniseret antistof til PDGC-CC kunne forskere blokere signaleringen til brystkræftcellerne. Blokeringen øgede ekspressionen af ​​østrogenreceptorer på de tidligere hormonfølsomme tumorer, som tillod dem at blive behandlet med hormonelle lægemidler.

Hidtil er konceptet ikke blevet testet på patienter, men de svenske forskere mener, at der er et stort potentiale for at begynde kliniske forsøg inden for de næste par år.

På længere sigt er tanken at udvikle konceptet til andre former for kræft, der er modstandsdygtig over for behandling, f.eks. undergrupper af blærekræft og prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift