Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aggressiv brystkræft har resistente tumorceller allerede inden kemo

Avanceret og aggressiv triple-negativ brystkræft (TNBC) er resistent over for kemoterapi allerede inden kemoterapi påbegyndes. Det viser en undersøgelse fra Karolinska Institutet i Sverige og University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA.

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Cell og forskernes håb er, at de kan bidrage til en bedre og mere personlig brystkræftbehandling i fremtiden.

TNBC er en aggressiv og umedgørlig form for brystkræft, der udgør cirka 15 procent af alle brystkræfttilfælde. Kemoterapi er hjørnestenen i behandlingen af ​​TNBC, både før kirurgi, postoperativt og ved spredning. Selvom flere forskellige typer kemoterapi er effektive mod TNBC, er udvikling af resistens over for behandlingen et almindeligt problem, som kan føre til tilbagefald og progression af sygdommen. I mange år har forskere forsøgt at forstå, hvorfor resistensudvikling opstår, og forsøgt at forhindre det.

I den svensk-amerikanske undersøgelse analyserede forskerne tumorvæv fra 20 patienter med TNBC behandlet med præoperativ kemoterapi. Væv blev indsamlet inden behandlingsstart, efter to behandlinger og under operation.

Forskerne brugte såkaldt enkelt celle-sekventering til at undersøge genetisk materiale (DNA) og genekspression (RNA) af alle gener i de enkelte tumorceller og derved bestemme cellernes karakteristika og slægtskab.

DNA-analyserne viste resterende tumorkloner efter behandling i halvdelen af ​​tilfældene. Når disse blev undersøgt nærmere på enkeltcelleniveau, fandt forskerne, at klonerne blev fundet i tumoren før behandling med kemoterapi, ofte som en lille procentdel af tumorcellerne.

Enkeltcelle RNA-sekventering af flere tusinde kerner viste desuden, at de resterende tumorkloner havde tilpasset deres genekspression under behandlingen til yderligere at kunne stå imod kemoterapien

Resultaterne danner grundlag for fremtidige undersøgelser for at identificere behandlingsresistente tumorkloner og dermed individualisere behandlingen af ​​patienter med TNBC, som i øjeblikket har en dårlig effekt af kemoterapi og dårligere prognose.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift