Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pilotstudie: Elektronisk selvrapportering forbedrer brystkræft-overlevendes symptomer

Mange kvinder, der overlever brystkræft, oplever en række kroniske symptomer, som smerter, søvnløshed og træthed.

Et nyt pilotstudie har undersøgt effekten af et ​​internetbaseret program, hvor brystkræft-overlevende elektronisk indrapporterer livsstils- og adfærdsmæssige spørgsmål vedrørende kræftrelaterede symptomer.

pilotstudiet deltog 50 kvinder med brystkræft i stadium 0-3, der havde rapporteret søvnløshed, smerter eller træthed som det symptom, der primært generede dem, i løbet af ugen før de blev indskrevet i forsøget. Lokal behandling og/eller kemoterapi var blevet gennemført mindst tre måneder før indskrivning. Patienterne blev vurderet ved start af forsøget og efter otte uger, hvor de elektronisk svarede på spørgeskemaerne Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS)-29 og Patient Global Impression of Change (PGIC). Herefter vurderede forskerne ændring i otte symptomområder.

PROMIS-29 er et helbredsrelateret livskvalitetsspørgeskema, som vurderer syv domæner med fire spørgsmål og vægter dem på en skala. Områderne er: Depression, angst, fysisk funktion, smerter, træthed, søvnforstyrrelser og evne til at deltage i sociale roller og aktiviteter. Patientens svar på spørgsmålene beregnes til scores, der kan bruges af patienterne selv og deres læge til f.eks. at forbedre kommunikation og udforme behandlingsplaner.

PGIC afspejler en patients tro på effektiviteten af behandlingen. Her vurderer patienterne på en syvpunktsskala deres forandring efter en behandling som værende ’meget stor forbedring’, ’stor forbedring’, minimal forbedring, ’ingen ændring’, ’minimal forværring’, ’stor forværring’ eller ’meget stor forværring’.

Ud af de 50 patienter, som i pilotstudiet havde udfyldt PROMIS 29-skemaet, meldte 45 kvinder om statistisk signifikante forbedringer i angst, søvn, træthed, aktivitetsniveau og smertefrekvens. Af de 35 patienter, der havde svaret på PGIC-spørgsmålene, rapporterede 62,9 procent forbedring af deres primære symptom. De, der rapporterede træthed som deres primære symptom, fik overordnet set størst fordel.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen tyder resultaterne på, at de livsstils- og adfærdsmæssige programmer kan forbedre flere symptomer hos brystkræft-overlevende, når de leveres via internettet. Der er dog brug for randomiserede undersøgelser for at evaluere effektiviteten af ​​online-indgriben sammenlignet med standard symptomhåndteringsmetoder og til at identificere patienter, der mest sandsynligt vil have gavn af indsatsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift