Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Livskvaliteten bevares ved Perjeta som adjuvant brystkræftbehandling

ASCO: Patienter med tidlig brystkræft oplever udelukkende ulemper for deres livskvalitet i form af øget diarre ved adjuvant behandling med pertuzumab sammenlignet med placebo.

Det viser analyser af helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) i forbindelse med APHINITY-studiet, der sidste år viste, at pertuzumab (Perjeta fra Roche) signifikant forbedrede invasiv sygdomsfri overlevelse hos patienter med HER2-positiv tidlig brystkræft.

Resultaterne blev lørdag præsenteret på ASCO kongressen i Chicago (Abstract 521).

Patienterne modtog over et år 18 cyklusser pertuzumab eller placebo udover Herceptin og standard adjuvant kemoterapi (tre-fire cyklusser af antracyklinbaseret kemo efterfulgt af tre-fire cyklusser af taxan eller seks cyklusser af docetaxel + carboplatin).

Patienterne besvarede HRQoL-spørgsmål indtil de enten fik tilbagefald eller 36 måneder efter randomisering. Vurderinger blev udført ved screening i slutningen af ​​anthracyclin, taxan og HER2-målrettet behandling i uge 25 samt seks, 12 og 24 måneder efter afslutningen af ​​HER2-målrettet terapi.

De gennemsnitlige ændringer fra baseline blev vurderet i hver gruppe og i forhold til tidligere svar. Resultaterne blev defineret som klinisk meningsfulde, hvis de varierede med ± 10 point.

De gennemsnitlige fysiske funktionsscorer (SD, 95% CI) faldt fra baseline til uge 13 (afslutningen af ​​taxan): -10,7 (17,2; -11,4, -10,0) med pertuzumab og -10,6 (17,7; -11,4, -9,9) med placebo under kemoterapien. Resultaterne vendte tilbage til baseline under den HER2-målrettede behandling.

Der var ingen klinisk meningsfuld tilbagegang i rollefunktionen fra baseline til uge 13 i nogen af de to grupper: -8,0 (28,6; -9,2, -6,8) med pertuzumab og -8,5 (29,5; -9,8, -7,3) med placebo under kemoterapien.

Der var klinisk meningsfulde diarrésymptomer med pertuzumab (i uge 13), men resultaterne vendte tilbage til baseline ved slutningen af den ​​målrettede terapi (Perjeta + Herceptin). Diarrésymptomerne var værst i uge 13 i begge grupper (pertuzumab +22,3 [29,8; 21,0, 23,6]; placebo +9,2 [23,9; 8,2, 10,2]).

Resultaterne får forskerne til at konkludere:

I et af de største datasæt for helbredsrelateret livskvalitet, der hidtil er rapporteret for HER2-positiv tidlig brystkræft, var der ingen klinisk meningsfuld forværring af rollefunktionen, hvilket tyder på, at patienters evner til at udføre daglige aktiviteter ikke afviger i behandlingsgruppen. Patientrapporterede diarrésymptomer forværredes i større grad i pertuzumab-gruppen under både kemoterapi og den HER2-målrettede behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift