Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Biosimilært Herceptin kan bruges til tre brystkræftgrupper

Medicinrådet vurderer, at det biosimilære trastuzumab-præparat Herzuma kan tages i brug til tre brystkræftpatientergrupper.

Det fremgår af rådets vurderingsrapport.

De tre patientgrupper, som Medicinrådet vurderer, at biosimilært trastuzumab kan tages i brug til, er:

  1. Nydiagnosticerede patienter med tidlig brystkræft (kandidater til neoadjuverende eller adjuverende behandling) eller metastatisk HER2+ brystkræft, som ikke før har modtaget behandling med Herceptin (trastuzumab).
  2. Patienter, der tidligere har været i behandling med Herceptinb, som får tilbagefald af sygdom og skal genoptage Herceptin-behandling.
  3. Patienter, som er i igangværende behandling med enten i.v. eller s.c. Herceptin.

I vurderingen af Herzuma havde Medicinrådet enkelte opklarende spørgsmål, herunder også spørgsmål til Amgros om udgifter i forbindelse med information af patienter ved overgang fra subkutan behandling til intravenøs. Amgros svarede, at dette ikke er medtaget i det udvidede sammenligningsgrundlag, da det er en engangsudgift.

Et rådsmedlem spurgte desuden til fagudvalgets indstilling om, at også patienter i behandling med subkutan trastuzumab bør skiftes til intravenøst. Fagudvalgsformanden understregede i den sammenhæng, at fagudvalget fandt, at det var bedst, hvis det samme tilbud bliver givet til alle. Det var Medicinrådet enig i.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift