Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny metode giver forståelse for kønshormons rolle i brystkræftudvikling

Lone Rønnov-Jessen

Danske forskere har udviklet en metode til at identificere, isolere, udtage og dyrke østrogenreceptor-positive celler fra normalt brystvæv, så de kan studeres uden for kroppen.

Den nye metode åbner for helt nye muligheder for at forstå kønshormoners rolle i kræftudvikling og kan dermed være et første skridt i retningen af at kunne forbygge brystkræft.

Med den nye metode har forskerne ’udødeliggjort’ de udtagne celler, så de ikke ældes, men kan dyrkes over lang tid. Det betyder, at forskerne ikke er nødsaget til kun at undersøge dem i en begrænset periode, som er tilfældet, når de arbejder med celler fra brystbiopsier, men også at de er i stand til at komme med langt mere standardiserede og præcise resultater, da de ikke har at gøre med prøver fra forskellige kvinder.

Cellerne er desuden blevet tilpasset, så de reagerer på lave mængder af østrogen, hvor man før har været nødsaget til at foretage forsøg med højere niveauer end det normale østrogenniveau i kvinder. Det er endnu et vigtigt fremskridt for forskningen, da risikoen for at udvikle hormonfølsom brystkræft er afhængig af, hvor store mængder af østrogen, man har været udsat for samt over hvor lang tid. Derfor er det en stor gevinst, at betingelserne i laboratoriet mere præcist kan afspejle de i brystet.

I laboratoriet skal forskerholdet nu blandt andet se nærmere på, hvilke celler, der svarer, direkte eller indirekte, på stimulation med kønshormoner. Det kan afsløre, hvilke celletyper, der starter udviklingen af hormonudløst kræft samt hvor i brystet, det starter.

”Vi kan nu studere normale celler og cancerceller under identiske betingelser, og derved se de helt tidlige forandringer i cellerne – blandt andet hvordan de reagerer på kønshormoner og hormonlignende stoffer, fra f.eks. p-piller og minipiller. Vi får også indsigt i den molekylære baggrund for reguleringen af østrogenreceptoren i normale celler og i kræftceller. Det er alt sammen helt ny viden inden for brystkræftforskningen,” siger lektor dr. scient Lone Rønnov-Jessen, som leder den nye forskning, i en pressemeddelelse.

Håbet er, at forskergruppens arbejde potentielt er første skridt til at kunne udvikle en cellebaseret screeningsmetode for hormoner og hormonlignende stoffers effekt på normale brystceller. Forskningen kan potentielt også danne grundlaget for at udvikle stoffer, der kan ændre receptorens funktion, så den kræftfremkaldende effekt af østrogen afbrydes samt til udviklingen af nye metoder til at kunne ’normalisere’ kræftcellerne og derved behandle tidlige stadier af sygdommen.

Projektet finder sted på Københavns Universitet og er et samarbejde mellem Biologisk Institut, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Novo Nordisk Fondens Center for Stem Cell Biology og har blandt andet fået midler fra Kræftens Bekæmpelse.

Hvert år får ca. 4.600 danske kvinder konstateret brystkræft. Ved langt størstedelen kan man ikke give en konkret svar på, hvorfor kræften opstod, men i omkring 75 procent af alle brystkræfttilfælde finder man kræftceller med østrogenreceptorer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift