Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor undersøgelse bekræfter: 3D-screening finder flere brystkræfttumorer

Gennem tredimensionel billeddannelse af brystet – såkaldt brysttomosyntese – er det muligt at opdage 34 procent flere kræfttumorer end ved traditionel mammografiscreening.

Det viser de endelige resultater fra et klinisk studie med deltagelse af næsten 15.000 kvinder. Studiet er fra Lunds Universitet og Skåne Universitetshospital og er publiceret i Lancet Oncology.

Ved traditionel mammografiscreening reproduceres alt brystvæv i et enkelt billede. Brysttomosyntese er derimod tredimensionel og virker efter samme princip som såkaldt tomografi. Det betyder, at der rettet flere røntgenstråler af brystet i forskellige vinkler, der hver viser et tyndt lag af brystet. Med mere og forbedret billedinformation øges chancen for at detektere tumorer. Desuden kan strålingsdosis under visse betingelser være lavere.

Udover at brysttomosyntese fandt 34 procent flere kræftpatienter i sammenligning med mammografiscreening, gav metoden også mindre trykbelastning på brystet i løbet af undersøgelsen, hvilket kan fremme en højere deltagelse i screeningen for brystkræft. Til gengæld var der flere falsk positive resultater end ved normal mammografi.

I alle former for screening er der risiko for overdiagnostik, som kan føre til uberettigede behandlinger. Forskergruppen vil derfor gennemføre et metastudie sammen med andre europæiske kolleger, hvor de sammenligner og analyserer deres samlede forskningsresultater.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift