Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nøglemekanisme i hjernetumorvækst identificeret

Et gen kaldet OSMR spiller en central rolle som drivkraft for væksten af glioblastomtumorer, der er den mest aggressive form for hjernesvulster hos voksne.

Det viser en ny undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Neuroscience.

I studiet opdagede forskerne, at OSMR-genet var meget aktivt i glioblastomceller. Ved hjælp af eksisterende kliniske databaser fandt de, at jo mere aktivt OSMR-genet var, desto kortere var patientens levetid.

Det har været kendt i nogen tid, at en mutant variation af et andet gen, kaldet EGFRvlll, frembringer et tumordannende protein i glioblastomer. Nu har forskerne vist, at også OSMR-genet spiller en rolle for glioblastomtumorer vækst.

Hjernetumor-stamceller er normalt i stand til at formere sig og danne nye tumorer, når de injiceres i laboratoriemus. Til forskernes overraskelse fandt de, at når de skruede ned for OSMR-genet i glioblastomcellerne og injicerede disse celler i mus, mistede de deres evne til at danne tumorer.

Forskerne kunne endvidere konkludere, at OSMR og EGFRvIII går sammen om at fremme tumorvæksten ved at gøre, hvad der er kendt som en ’feed forward’-mekanisme. Det vil sige, at når OSMR producerer sit protein, signalerer det til EGFRvIII om at producere sit tumor-dannende protein.

Forskergruppen er nu ved at udvikle antistoffer og små molekyler designet til at hæmme OSMR-proteinet eller dets interaktion med EGFRvIII.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift